Snelle functies

Introductie

Deze pagina toont u hoe u de snelle functies kunt gebruiken om uw TiePie engineering meetinstrument gemakkelijk te gebruiken als verschillende virtuele instrumenten: oscilloscoop, spectrum analyzer, datalogger of voltmeter.

De snelle functies zijn toegankelijk via het hoofdmenu en de snelle functies toolbar.

Beschikbare functies

De gemakkelijkste manier om de snelle functies te gebruiken, is door de knoppen op de toolbar te gebruiken, maar ze zijn ook toegankelijk via het hoofdmenu.

quick functions toolbar

De beschikbare snelle functies worden opgesomd in de volgende tabel.

Icoon Actie Korte omschrijving
Add Maak nieuwe grafiek Maak een nieuwe, lege grafiek
Yt Maak Yt-grafiek Maak een Yt-grafiek voor het actieve instrument
XY Maak XY-grafiek Maak een XY-grafiek voor het actieve instrument
FFT Spectrum analyzer Maak een spectrumgrafiek voor het actieve instrument
Trans datalogger Zet het actieve instrument in stream-modus en maak een datalogger-grafiek
Meter Maak voltmeter Maak een voltmeter voor het actieve instrument
CAN analyzer CAN analyzer Maak een CAN-analyzer-I/O en verbind die met het actieve instrument
I2C analyzer I2C analyzer Maak een I2C-analyzer sink en verbind die met het actieve instrument
Serial analyzer Serial analyzer Maak een Serieel-analyzer sink en verbind die met het actieve instrument

Snelle functies werken op het actieve instrument, in de programma-instellingen kan ingesteld worden op welke kanalen de snelle functies werken.

Een voorbeeld van elke functie wordt gegeven in de volgende secties. In de voorbeelden wordt een Handyscope HS3 gebruikt, maar andere instrumenten die door de Multi Channel oscilloscoop-software worden ondersteund kunnen ook worden gebruikt.

Nieuwe grafiek

Om een nieuwe, lege grafiek te maken kunt u op de Add knop drukken op de toolbar. Dit zal een nieuwe grafiek maken in de ruimte van de grootste beschikbare grafiek, waarbij die ruimte in tweeën wordt gedeeld. Wanneer de breedte van de ruimte meer dan 2 keer zo groot is dan de hoogte, wordt de nieuwe grafiek naast de bestaande grafiek gemaakt. Anders wordt hij er onder gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Oscilloscoop

Een oscilloscoop kan worden gebruikt voor het tonen van metingen tegen de tijd ( Yt-modus ) of voor het tonen van een kanaal uitgezet tegen een ander ( XY-modus ). U kunt handmatig een grafiek op Yt- of XY-modus zetten en de gewenste kanalen op de grafiek slepen, of u kunt de snelle functies gebruiken voor het maken van een Yt- of XY-grafiek.

Informatie over het gebruik van grafieken kunt u vinden in de grafieksectie. Om meer te weten te komen over basisbegrippen voor het meten kunt u de digitale data-acquisitie-pagina en de triggerpagina lezen.

Yt-modus

Om het actieve instrument als een oscilloscoop te gebruiken in Yt-modus kunt u op de Yt knop drukken op de toolbar.

De kanalen van het actieve instrument worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Oscilloscoop in Yt-modus

XY mode

Om het actieve instrument als een oscilloscoop te gebruiken in XY-modus kunt u op de XY knop drukken op de toolbar.

Kanalen 1 en 2 van het actieve instrument worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Deze functie is uitgeschakeld als het instrument minder dan 2 kanalen heeft.

Oscilloscoop in XY-modus

Spectrum analyzer

Om het actieve instrument als een spectrum analyzer te gebruiken kunt u op de FFT knop drukken op de toolbar.

Voor elk kanaal van het actieve instrument wordt een FFT-object gemaakt en gekoppeld aan dit kanaal. De FFT-objecten converteren de gemeten tijdbasissignalen naar een spectrum, door middel van een Fast Fourier Transformatie. De uitgangen van de nieuw gemaakte FFT-objecten worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Spectrum analyzer

Datalogger

Om het actieve instrument als een datalogger te gebruiken kunt u op de Trans-knop drukken op de toolbar.

Het actieve instrument wordt ingesteld op streaming mode en een dataverzamelaar-object wordt gemaakt en gekoppeld aan elk kanaal van het actieve instrument. De uitgangen van de nieuw gemaakte dataverzamelaars worden getoond in een lege grafiek. Als er geen lege grafiek beschikbaar is, wordt een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

De datalogger wordt gewoonlijk gebruikt voor relatief langzame signalen. Het instrument wordt voor de transiënt recorder in stream-modus gezet. De voordelen ten opzichte van normale scoopmodus zijn:

  • Het scherm wordt continu bijgewerkt tijdens de meting. U hoeft dus niet te wachten tot de hele meting klaar is om het resultaat te zien.
  • Langere (oneindige) metingen zijn mogelijk dan in scoopmodus in het instrumentgeheugen zouden passen.

Lees meer over de verschillen tussen scoopmodus en stream-modus op de stream-metingen-pagina.

datalogger

Voltmeter

Om het actieve instrument als een voltmeter te gebruiken kunt u op de Meter knop drukken op de toolbar.

De kanalen van het actieve instrument worden getoond in een nieuw gemaakt meter-object.

Standaard staan de metingen "Gemiddelde" en "RMS" aan. Andere metingen kunnen worden onafhankelijk voor elk kanaal worden toegevoegd. Voorbeelden zijn: minimum, maximum, hoog-laag, variantie, standaarddeviatie, frequentie en voor frequentiedata: Totale Harmonische Vervorming (THD).

Voltmeter

CAN-analyzer

Om het actieve instrument als CAN-analyzer te gebruiken kan op de CAN Analyzer-knop op de toolbar gedrukt worden. Een nieuwe CAN-analyzer-I/O zal gemaakt worden en verbonden worden met een eveneens nieuw aangemaakte tabel-sink om de gedecodeerde CAN-data weer te geven.

Als het actieve instrument twee of meer kanalen heeft zal de gebruiker gevraagd worden of een of twee kanalen gebruikt moeten worden. Wanneer twee kanalen worden gekozen moeten zowel het CAN high en CAN low signaal gemeten worden. Het verschilsignaal H-L wordt bepaald met een Add/Subtract-I/O en in de analyzer gevoerd. Wanneer een kanaal wordt gekozen kan dit het CAN high signaal meten of het differentiële CAN-signaal H-L. Dit laatste is alleen mogelijk bij gebruik van een differentiële ingang.

CAN-analyzer example

Meting aan een CAN-bus, met gedecodeerde CAN-data.

I2C-analyzer

Om het actieve instrument als I2C-analyzer te gebruiken kan op de I2C Analyzer-knop op de toolbar gedrukt worden. Een nieuwe I2C-analyzer sink zal gemaakt worden en verbonden worden met de eerste twee kanalen van het actieve instrument. De I2C-analyzer kan alleen gebruikt worden met instrumenten met twee of meer kanalen. Het eerste kanaal wordt als I2C SCL (clock) gebruikt en het tweede als I2C SDA (data).

Gedecodeerde I²C data

Gedecodeerde I2C-data

Serieel-analyzer

Om het actieve instrument als Serieel-analyzer te gebruiken kan op de Serieel-analyzer-knop op de toolbar gedrukt worden. Een nieuwe Serieel-analyzer sink zal gemaakt worden en verbonden worden met het eerste actieve kanaal van het actieve instrument. De analyzer kan gebruikt worden om RS232, RS485, MIDI, DMX of andere compatibele seriële bussen te decoderen.

Gedecodeerde seriële data

Gedecodeerde seriële data.