Snelle functies

Introductie

Deze pagina toont hoe de snelle functies gebruikt kunnen worden om een TiePie engineering meetinstrument gemakkelijk te bedienen als verschillende virtuele instrumenten: een oscilloscoop, spectrum analyzer, datalogger of voltmeter.

De gemakkelijkste manier om de snelle functies te gebruiken, is door de knoppen op de werkbalk te gebruiken, maar ze zijn ook toegankelijk via het hoofdmenu.

quick functions toolbar

Beschikbare functies

De beschikbare snelle functies worden opgesomd in de volgende tabel.

Icoon Actie Korte omschrijving
Add Maak nieuwe grafiek Maak een nieuwe, lege grafiek
Yt Maak Yt-grafiek Maak een Yt-grafiek voor het actieve instrument
XY Maak XY-grafiek Maak een XY-grafiek voor het actieve instrument
FFT Spectrum analyzer Maak een spectrumgrafiek voor het actieve instrument
Trans datalogger Zet het actieve instrument in stream-modus en maak een datalogger-grafiek
Meter Maak voltmeter Maak een voltmeter voor het actieve instrument
CAN analyzer CAN-analyzer Maak een CAN-analyzer-I/O en verbind die met het actieve instrument
I2C analyzer I2C-analyzer Maak een I2C-analyzer sink en verbind die met het actieve instrument
Serial analyzer Serieel-analyzer Maak een Serieel-analyzer sink en verbind die met het actieve instrument

Snelle functies werken altijd op het actieve instrument, in de programma-instellingen kan worden ingesteld op welke kanalen de snelle functies werken.

Er wordt een voorbeeld van elke functie gegeven in de volgende secties. In de voorbeelden wordt een Handyscope HS3 gebruikt, maar andere instrumenten die door de Multi Channel oscilloscoop-software worden ondersteund kunnen ook worden gebruikt.

Nieuwe grafiek

Door op de Add Nieuwe grafiek-knop te drukken op de snelle functies-werkbalk ontstaat er een nieuwe lege grafiek. De nieuwe grafiek wordt geplaatst in de ruimte van de grootste beschikbare grafiek, waarbij die ruimte in tweeën wordt gedeeld. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Oscilloscoop

Een oscilloscoop kan worden gebruikt voor het tonen van metingen tegen de tijd ( Yt-modus ) of voor het tonen van een kanaal uitgezet tegen een ander kanaal ( XY-modus ). Om als oscilloscoop te meten kan de grafiek handmatig op Yt- of XY-modus worden gezet en de kanalen op de grafiek worden gesleept, of de snelle functies kunnen gebruikt worden voor het maken van een Yt- XY-grafiek.

Informatie over het gebruik van grafieken is te vinden in de grafieksectie. Meer informatie over basisbegrippen is te vinden in de digitale data-acquisitie-pagina en de triggerpagina.

Yt-modus

Om het actieve instrument als een oscilloscoop te gebruiken in Yt-modus kan op de Yt Yt-modus-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt.

De kanalen van het actieve instrument worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt er een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Oscilloscoop in Yt-modus

XY mode

Om het actieve instrument als een oscilloscoop te gebruiken in XY-modus kan op de XY XY-modus-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt.

Kanalen 1 en 2 van het actieve instrument worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt er een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Deze functie is uitgeschakeld als het instrument minder dan 2 kanalen heeft.

Oscilloscoop in XY-modus

Spectrum analyzer

Om het actieve instrument als een spectrum analyzer te gebruiken kan op de FFT Spectrum analyzer-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt.

Voor elk kanaal van het actieve instrument wordt een FFT-object aangemaakt en gekoppeld aan dit kanaal. De FFT-objecten converteren de gemeten tijdbasissignalen naar een spectrum, door middel van een Fast Fourier Transformatie. De uitgangen van de nieuw gemaakte FFT-objecten worden getoond in een lege grafiek. Als geen lege grafiek beschikbaar is, wordt er een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

Spectrum analyzer

Datalogger

Om het actieve instrument als een datalogger te gebruiken kan op de Trans Datalogger-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt.

Het actieve instrument wordt ingesteld op streaming modus en een dataverzamelaar-object wordt aangemaakt en gekoppeld aan elk kanaal van het actieve instrument. De uitgangen van de nieuw gemaakte dataverzamelaars worden getoond in een lege grafiek. Als er geen lege grafiek beschikbaar is, wordt er een nieuwe gemaakt. De nieuwe grafiek wordt de actieve grafiek.

De datalogger wordt gewoonlijk gebruikt voor relatief langzame signalen. Het instrument wordt voor de transiënt recorder in stream-modus gezet. De voordelen ten opzichte van normale scoopmodus zijn:

  • Het scherm wordt continu bijgewerkt tijdens de meting. Het is dus niet nodig om te wachten tot de hele meting klaar is om het resultaat te zien.
  • Langere metingen zijn mogelijk dan in scoopmodus in het instrumentgeheugen zouden passen.

Lees meer over de verschillen tussen scoopmodus en stream-modus op de stream-metingen-pagina.

datalogger

Voltmeter

Om het actieve instrument als een voltmeter te gebruiken kan op de Meter Voltmeter-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt.

De kanalen van het actieve instrument worden getoond in een nieuw gemaakt meter-object.

Standaard staan de metingen "Gemiddelde" en "RMS" aan. Andere metingen kunnen voor elk individueel kanaal worden toegevoegd. Voorbeelden zijn: minimum, maximum, hoog-laag, variantie, standaarddeviatie, frequentie en voor frequentiedata: Totale Harmonische Vervorming (THD).

Voltmeter

CAN-analyzer

Om het actieve instrument als CAN-analyzer te gebruiken kan op de CAN Analyzer CAN-analyzer-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt. Een nieuwe CAN-analyzer-I/O zal aangemaakt worden en verbonden worden met een eveneens nieuw aangemaakte tabel-sink om de gedecodeerde CAN-data weer te geven.

Als het actieve instrument twee of meer kanalen heeft zal de gebruiker gevraagd worden of een of twee kanalen gebruikt wordt. Wanneer twee kanalen worden gekozen moeten zowel het CAN high als CAN low signaal gemeten worden. Eerst wordt het verschilsignaal H-L bepaald met een Add/Subtract-I/O en vervolgens wordt deze in de analyzer gevoerd. Wanneer een kanaal wordt gekozen kan dit het CAN high signaal meten of het differentiële CAN-signaal H-L. Dit laatste is alleen mogelijk bij gebruik van een differentiële ingang.

CAN-analyzer example

Meting aan een CAN-bus, met gedecodeerde CAN-data.

I2C-analyzer

Om het actieve instrument als I2C-analyzer te gebruiken kan op de I2C Analyzer I2C-analyzer-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt. Een nieuwe I2C-analyzer sink zal aangemaakt worden en verbonden worden met de eerste twee kanalen van het actieve instrument. De I2C-analyzer kan alleen gebruikt worden met instrumenten met twee of meer kanalen. Het eerste kanaal wordt als I2C SCL (clock) gebruikt en het tweede als I2C SDA (data).

Gedecodeerde I²C data

Gedecodeerde I2C-data

Serieel-analyzer

Om het actieve instrument als Serieel-analyzer te gebruiken kan op de Serieel-analyzer Serieel-analyzer-knop op de snelle functies-werkbalk worden gedrukt. Een nieuwe Serieel-analyzer sink zal aangemaakt worden en worden verbonden met het eerste actieve kanaal van het actieve instrument. De analyzer kan gebruikt worden om RS232, RS485, MIDI, DMX of andere compatibele seriële bussen te decoderen.

Gedecodeerde seriële data

Gedecodeerde seriële data.