Differentiële oscilloscoopingangen

Sommige oscilloscopen zijn uitgerust met een differentiële ingang. Een differentiële ingang is niet gerefereerd aan massa, maar beide kanten van de ingang zijn "zwevend".

Differentiële ingang

Het is daardoor mogelijk de ene kant van de ingang te verbinden met het ene punt in de schakeling en de andere kant van de ingang met het andere punt in de schakeling en de gewenste verschilspanning rechtstreeks te meten.

Differentieel meten

Voordelen van een differentiële ingang zijn:

  • Het is niet mogelijk via de oscilloscoop een kortsluiting naar massa te maken
  • Er is slechts een kanaal nodig om een signaal te meten.
  • De meting is nauwkeuriger, omdat slechts een kanaal gebruikt wordt dat een meetfout kan introduceren.
  • De Common Mode Rejection Ratio van een differentiële ingang is hoog. Als beide punten een hoge spanning hebben (common mode-spanning), maar de verschilspanning tussen de twee punten is klein, kan de verschilspanning in een laag bereik gemeten worden waardoor een hoge nauwkeurigheid mogelijk is.
Waarschuwing: De maximale common mode-spanning die een differentiële ingang kan verwerken is gelimiteerd. Wanneer de common mode-spanning buiten die limiet gaat, zal de ingang vastlopen en wordt het gemeten signaal vervormd. Raadpleeg de specificaties van uw instrument voor de maximale common mode-spanningen.