Common-mode rejection ratio

De common-mode rejection ratio (CMRR) van een differentiële ingang geeft aan hoe goed de ingang in staat is een signaal dat op beide kanten van de ingang aanwezig is te onderdrukken. Een hoge CMRR is belangrijk wanneer het te meten signaal een kleine spanningsverandering is op een (grote) offsetspanning. Het is ook belangrijk wanneer het spanningsverschil tussen twee signalen relevante informatie bevat, zoals bij gebalanceerde audiosignalen of seriële communicatie als USB en CAN-bus.

De CMRR is gedefinieerd als de verhouding van de verschilversterking Ad ten opzichte van de common-mode gain Acm:

CMRR-formule

De CMRR wordt opgegeven in decibels (dB) en hoe hoger de CMRR-waarde, hoe beter.