UART / Serieel-decoder

UART / Serial decoder

De UART / Serieel-decoder-I/O decodeert analoge data op een seriële bus naar seriële data. Het kan worden gebruikt voor het monitoren en analyseren van UART, RS232, RS458, MIDI, DMX, LIN en andere gelijkaardige seriële bussen. De UART / Serieel-decoder-I/O heeft automatische niveaudetectie en automatische baudrate-detectie. De uitvoer van de UART / Serieel-decoder-I/O kan worden getoond in een Table sink.

De volgende velden worden uit de UART / seriële communicatie gedecodeerd en getoond als kolom in de tabel:

Veldnaam Doel Standaard getoond
Break Vlag die aangeeft of een Break is gevonden
Mark after break Vlag die aangeeft of een Mark-After-Break is gevonden
Adres (Hex) Het adres in hexadecimale notatie
Adres (Dec) Het adres in decimale notatie
Waarde (Hex) De waarde in hexadecimale notatie
Waarde (Dec) De waarde in decimale notatie
Waarde (ASCII) De waarde in ASCII-notatie
Pariteit geldig Vlag die aangeeft of de pariteit geldig is
Stopbit geldig Vlag die aangeeft of het stopbit geldig is
Geldig Vlag die aangeeft of de boodschap geldig is

Klik op de Selecteer kolommen-knop in de tabel om specifieke kolommen te verbergen of te tonen.

Dubbel-klikken op een rij in de tabel laat de actieve grafiek inzoomen op het tijdfragment dat overeenkomt met de rij in de tabel.

UART / Serieel-decoder instellingen en acties

Om het gedrag van een UART / Serieel-decoder-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

UART / Serial decoder control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Voorinstelling

Om het analoge signaal in digitale data te decoderen, gebruikt de UART / Serieel-decoder-I/O een niveau en een hysterese om de signalen mee te vergelijken. De Voorinstelling biedt diverse voorinstellingen voor niveau en hysterese voor diverse gangbare seriële bussen die kunnen worden gedecodeerd. Een bepaalde voorinstelling kiezen stelt het niveau en de hysterese overeenkomstig en en schakelt automatisch detecteren van niveau en hysterese uit.

Niveau

Om het analoge signalen in digitale data te decoderen, vergelijkt de UART / Serieel-decoder-I/O het signaal met een middenniveau: alles boven dat Niveau wordt als "hoog" beschouwd, alles onder dat niveau als "laag".

Hysterese

Om de invloed van ruis te minimaliseren bij het vergelijken van het signaal met het middenniveau kan een Hysterese worden ingesteld. Alles hoger dan "niveau + hysterese/2" is dan "hoog" en alles lager dan "niveau - hysterese/2" is dan "laag".

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Inschakelen van Automatisch niveau / hysterese detecteren laat de software zelf een bruikbaar middenniveau en hysterese bepalen, gebaseerd op het aangeboden signaal. Iedere keer dat een nieuw signaal beschikbaar is worden niveau en hysterese opnieuw bepaald. Automatisch detecteren niveau en hysterese staat standaard aan.

Inverteren

Voor een juiste decodering moet de instelling Inverteren op de correcte waarde staan, overeenkomstig de bus waar aan gemeten wordt.

  • Wanneer Inverteren is uitgeschakeld zijn signaalniveaus boven het middenniveau logisch 0, niveaus onder het middenniveau logisch 1
  • Wanneer Inverteren is ingeschakeld zijn signaalniveaus boven het middenniveau logisch 1, niveaus onder het middenniveau logisch 0

Inverteren staat standaard uit.

Baud rate

Voor een juiste decodering moet de Baud rate-instelling op de correcte waarde staan, overeenkomstig de snelheid van bus waar aan gemeten wordt. De baud rate kan worden ingesteld op diverse gangbare standaard waarden, maar er kan ook een afwijkende waarde in het invulveld Baud rate worden opgegeven.

Automatisch baud rate detecteren

Inschakelen van Automatisch baud rate detecteren laat de software zelf de juiste snelheid bepalen, gebaseerd op het gemeten signaal. Iedere keer dat nieuwe data beschikbaar is wordt de baud rate opnieuw bepaald. Automatisch baud rate detecteren staat standaard aan.

Spring naar standaard baud rate

Wanneer Automatisch baud rate detecteren is ingesteld, zet de instelling Spring naar standaard baud rate de baud rate op de dichtstbijzijnde standaard baud rate (uit de baud rate lijst) als de gedetecteerde waarde binnen 1 % van deze standaard waarde ligt. Spring naar standaard baud rate staat standaard aan.

Data bits

Voor een juiste decodering moet de instelling Data bits op het juiste aantal worden ingesteld, overeenkomstig de bus waar aan gemeten wordt. Data bits kan worden ingesteld op enkele standaard waarden: 5, 6, 7 of 8 bits. Data bits staat standaard op 8 bits.

Pariteit

Voor een juiste decodering moet de instelling Pariteit op de juiste waarde worden ingesteld, overeenkomstig de bus waar aan gemeten wordt. Pariteit kan worden ingesteld op enkele standaard waarden: Geen, Oneven, Even, Mark of Spatie. Pariteit is standaard ingesteld op Geen.

Stop bits

Voor een juiste decodering moet de instelling Stop bits op de juiste waarde worden ingesteld, overeenkomstig de bus waar aan gemeten wordt. Stop bits kan worden ingesteld op enkele standaard waarden: 1 bit of 2 bits. Stop bits is standaard ingesteld op 1 bit.

Minimale Break-breedte

De instelling Minimale Break-breedte bepaalt de lengte in bits waar een break aan moet voldoen om als geldig te worden beschouwd. Breaks die hier niet aan voldoen worden als ongeldig aangemerkt. De Minimale Break-breedte kan op ieder willekeurig positief geheel getal worden ingesteld, inclusief 0. De standaard waarde is 0 bit.

Minimale Mark-After-Break-breedte

De instelling Minimale Mark-After-Break-breedte bepaalt de lengte in bits waar een Mark-After-Break aan moet voldoen om als geldig te worden beschouwd. Mark-After-Break die hier niet aan voldoen worden als ongeldig aangemerkt. De Minimale Mark-After-Break-breedte kan op ieder willekeurig positief geheel getal worden ingesteld. De standaard waarde is 1 bit.

Bitvolgorde

De bitvolgorde van verstuurde data op de UART / Seriële bus is niet vastgelegd in een standaard, maar hangt af van de implementatie. De eigenschap Bitvolgorde bepaalt hoe de UART / Serieel-decoder de gedecodeerde bits interpreteert: MSB eerst of LSB eerst. De standaard Bitvolgorde is LSB eerst.

Multi drop

Algemene instellingen en acties