Table

De tabel-sink toont waarden in een tabelvorm. Er kunnen zowel numerieke als alfanumerieke waarden getoond worden. De waarden in de data van de bron worden in een of meer kolommen getoond. Kolommen kunnen verborgen worden via het popup-menu dat getoond wordt als met de rechter muisknop op de kolomtitel geklikt wordt. De waarden in de tabel kunnen gesorteerd worden op de waarden in een specifieke kolom door op de kolomtitel van die kolom te klikken. De inhoud van de tabel kan in diverse gangbare bestandsformaten opgeslagen worden.

Tabelvoorbeeld

Tabel met gedecodeerde data van een CAN-analyzer.

Een bron kan op twee manieren verbonden worden met een tabel:

  • sleep de bron op de tabel in het objectscherm
  • sleep de bron op het venster van het tabel.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een tabel-sink aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de sink geklikt wordt in het objectscherm.

Reset

De Reset-actie () reset de tabel, wist de tabel inclusief de kolomtitels. De Reset-actie is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Wissen

De Wissen-actie () wist de tabel maar laat de kolomtitels intact. De Wissen-actie is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Layout

Wanneer een tabel meer bronnen heeft, bepaalt de Layout-instelling wat er gebeurt met data van verschillende bronnen met dezelfde tijdstempel of die dezelfde kolommen gebruikt.

  • Wanneer ingesteld op Gemeenschappelijke kolommen , wordt data van verschillende bronnen die een gemeenschappelijke waarde hebben in verschillende rijen getoond, maar delen die kolom.
  • Wanneer ingesteld op Gemeenschappelijke rijen , wordt data van verschillende bronnen die een gemeenschappelijke waarde hebben in dezelfde rij getoond, waarbij een extra kolom wordt gemaakt.
  • Wanneer ingesteld op Niet gemeenschappelijk , wordt data van verschillende bronnen in verschillende rijen getoond en iedere waarde voor iedere bron krijgt een eigen kolom.

De layout van een tabel kan alleen worden ingesteld voor de bronnen worden aangesloten.

Exporteer data

De actie Exporteer data () slaat de inhoud van de tabel op in een bestand. Diverse bestandstypen om de gegevens in op te slaan zijn beschikbaar:

  • HTML-formaat (*.html)
  • Rich Text-Formaat (*.rtf)
  • CSV (*.csv)
  • Unicode tekst (*.txt)
  • Plain tekst (*.txt)

De actie Exporteer data is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Kopieer naar klembord

De actie Kopieer naar klembord () kopieert de inhoud van de tabel naar het Windows klembord, waarvandaan het in verscheidene andere toepassingen geplakt kan worden. De actie Kopieer naar klembord is beschikbaar als sneltoets Ctrl + C, als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Kolommen automatisch schalen

De actie Kolommen automatisch schalen () stelt de breedte van alle zichtbare kolommen zo in dat alle data en de titel in de kolom passen. De actie Kolommen automatisch schalen is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Scroll automatisch naar beneden

De instelling Scroll automatisch naar beneden () zorgt er voor dat de tabel iedere keer dat nieuwe data ontvangen is naar beneden gescrolld wordt, zodat de nieuwste data zichtbaar is. De actie Scroll automatisch naar beneden is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Altijd op voorgrond

Als de instelling Altijd op voorgrond () is ingeschakeld, zal het venster van de tabel niet verborgen worden onder een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software. De instelling Altijd op voorgrond is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Naar voorgrond

Wanneer het tabelscherm verborgen is achter een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software, maakt de actie Naar voorgrond het weer zichtbaar. De actie is beschikbaar in het popupmenu.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Pulsdecoder

De Pulsdecoder I/O decodeert twee signalen van een kwadratuurencoder naar een pulsaantal/positie.

CAN-analyzer

De CAN-analyzer I/O decodeert analoge data op een CAN-bus tot CAN-data.

J1939 decoder

De J1939-decoder-I/O (of J1939 analyzer) haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten.

SPI-decoder

De SPI-decoder-I/O converteert analoge data op een SPI-bus naar SPI-data.