SAE J1939-decoder

J1939
De J1939-decoder-I/O haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten. De decoder heeft één ingang die verbonden moet worden met een bron van CAN-berichten, meestal een CAN-decoder-I/O, en kan meer uitgangen hebben. Elke uitgang bevat de waarden van een enkele SPN (Suspect Parameter Number), geselecteerd uit een database of ingelezen uit een speciaal INI-bestand. De data van deze uitgangen kan worden gebruikt in grafieken, meter-sinks, tabel-sinks en door andere I/O's.

J1939 is een netwerkprotocol dat de communicatie beschrijft tussen nodes of elektronische controlemodules op de CAN-bus van een voertuig. Het werd ontwikkeld door de Society of Automotive Engineers (SAE) voor auto- en vrachtwagentoepassingen. Momenteel wordt de J1939-standaard wereldwijd gebruikt door fabrikanten van vrachtwagens en machines. J1939 wordt algemeen gebruikt voor communicatie binnen een voertuig of machine.

J1939-decoder in gebruik

Figuur 1: J1939-decoder in gebruik

Acties

Diverse acties zijn beschikbaar om het gedrag van de J1939-decoder-I/O aan te passen. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt.

Voeg uitgangen toe

De actie Voeg uitgangen toe... opent een dialoogvenster waarin SPN's geselecteerd kunnen worden om als uitgang toe te voegen aan de J1939-decoder-I/O.

Dialoogvenster voeg uitgangen toe

Figuur 2: Dialoogvenster voeg uitgangen toe

Het dialoogvenster toont alle standaard J1939 Suspect Parameter Numbers (SPN's), gegroepeerd per Parameter Group Number (PGN). Het tekstvak aan de rechterkant toont informatie over de geselecteerde PGN of SPN. Wanneer Toon alleen geobserveerde ID's aan staat, wordt de lijst gereduceerd tot alleen de PGN's die zijn waargenomen in de CAN-data.

Om snel zoeken van parameters te vereenvoudigen kan de lijst verder gereduceerd worden door een filter te gebruiken. Alleen PGN's en SPN's met een naam die voldoet aan de filtertekst worden getoond. Standaard moeten alle filtertermen aanwezig zijn in de naam, maar het is ook mogelijk termen uit te sluiten door een min-symbool (-) voor de term te plaatsen. Het volgende filter zorgt dat alleen PGN's en SPN's met het woord "temperature" en zonder "gas" getoond worden.

temperature - gas

Wanneer alle gewenste ID's geselecteerd zijn, wordt door op de OK-knop te drukken voor iedere geselecteerde ID een uitgang toegevoegd. Deze uitgangen kunnen verbonden worden met meter-sinks, tabel-sinks, grafieken en andere I/O's voor verdere bewerkingen.

J1939-decoder-I/O met uitgangen

Voeg uitgangen toe vanuit INI-bestand

De J1939-standaard laat ruimte open voor zelf te definiëren PGN's en SPN's. Fabrikanten kunnen deze gebruiken om informatie over te sturen die niet omschreven is in de J1939-standaard. Speciale uitgangen kunnen worden toegevoegd aan de J1939-decoder-I/O om deze informatie te decoderen, door SPN-informatie uit een INI-bestand te laden.

Elke J1939-boodschap bevat een 8 bytes groot datablok, een parametergroep genoemd. Deze parametergroep bevat een of meer suspect parameters. Het INI-bestand beschrijft hoe deze zijn gecodeerd in de data en wat hun functie, eenheid en geldige bereiken zijn. Voor iedere gewenste SPN moet INI-bestand-sectie gemaakt worden als in het volgende voorbeeld:

; Field extraction information for [PGN.SPN]:
[61444.190]
Name=Engine_Speed
Position=24
Size=16
Gain=0.125
Offset=0
Min=0
Max=8031.88
Unit=rpm

Uitleg:

  • [PGN.SPN] De sectie-header bevat het Parameter Group Number en het Suspect Parameter Number, gescheiden door een punt.
  • Name: naam van de parameter. Dit wordt ook de naam van de uitgang van de J1939-decoder.
  • Position: bitpositie waar deze parameter begint, waarbij de allereerste bitpositie 0 (nul) is.
  • Size: grootte van deze parameter in bits.
  • Gain: vermenigvuldigingsfactor om de werkelijke waarde te bepalen.
  • Offset: offset-waarde die wordt toegevoegd na vermenigvuldiging om de werkelijke waarde te bepalen.
  • Min: minimale geldige waarde (optioneel).
  • Max: maximale geldige waarde (optioneel).
  • Unit: Eenheid van de suspect paramter.

De voorbeeldwaarden resulteren in een suspect parameter met PGN 61444 en SPN 190, genaamd Engine_Speed, met een geldig bereik van 0 tot 8031.88 rpm en een resolutie van 0.125 rpm.

Reset

De actie Reset wist alle data in de J1939-decoder-I/O en verwijdert alle uitgangen.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Puls-decoder

De Pulsdecoder I/O decodeert twee signalen van een kwadratuurencoder naar een pulsaantal/positie.

I2C-decoder

De I2C-decoder-I/O converteert analoge data op een I2C-bus naar I2C-data.

CAN-decoder

De CAN-decoder I/O decodeert analoge data op een CAN-bus tot CAN-data.

SPI-decoder

De SPI-decoder-I/O converteert analoge data op een SPI-bus naar SPI-data.

Base section to index

De Basissectie naar index-I/O "vult gaten" in data in met de laatste bekende waarde.

Meter

De Meter sink voert diverse metingen uit op de data van de aangesloten bron(nen) en toont de uitkomsten in cijfer-displays en in wijzer-displays.

Tabel

De Tabel-sink toont alfanumerieke waarden in een tabelvorm.