I²C-decoder

I²C decoder

De I2C-decoder-I/O converteert analoge data op een I2C-bus naar I2C-data. Meet eenvoudigweg het SCL- en SDA-signaal op de I2C-bus met de scoop en sleep de kanalen op de I2C-decoder. De I2C-decoder-I/O heeft automatische niveaudetectie en automatische bussnelheid-detectie. De uitvoer van de I2C-decoder-I/O kan worden getoond in een Table sink.

De I2C-decoder heeft altijd twee bronnen nodig: de eerste aangesloten bron is I2C SCL (clock) en de tweede aangesloten bron is I2C SDA (data).

I2C-communicatie gebruikt 7 of 10 bits adressen, gevolgd door een bit dat aangeeft of gelezen (1) of geschreven (0) wordt op dat adres. De I2C-decoder geeft de adressen weer in de uitvoer.

De volgende velden worden uit de I2C-communicatie gedecodeerd en getoond als kolom in een tabel:

Veldnaam Doel Standaard getoond
Adres (Dec) Het adres in decimale notatie
Adres (Hex) Het adres in hexadecimale notatie
Adres Ack Geeft aan of het verzonden adres is bevestigd
R/W Geeft aan of data wordt gelezen of gechreven
Datagrootte Geeft de grootte van de data aan
Data (Hex) De data in hexadecimale notatie
Data (Dec) De data in decimale notatie
Data (ASCII) De data in ASCII-notatie
Data Ack Geeft aan of de verzonden data is bevestigd
Vlaggen Geeft diverse bus-statussen aan

Instellingen en acties

Om het gedrag van een I2C-decoder-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

I2C decoder control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Verwissel ingangen

De I2C-decoder heeft altijd twee bronnen nodig: de eerste aangesloten bron is I2C SCL (clock) en de tweede aangesloten bron is I2C SDA (data). Als de bronnen verkeerd om zijn aangesloten zal de actie Verwissel ingangen () dit oplossen. De actie Verwissel ingangen is beschikbaar als knop in het instellingenscherm en via het popupmenu.

Niveau (SCL) en Niveau (SDA)

Om het analoge signalen in digitale data te decoderen, vergelijkt de I2C-decoder-I/O de signalen met een middenniveau: alles boven dat Niveau wordt als "hoog" beschouwd, alles onder dat niveau als "laag". De Niveau (..)-instellingen stellen een middenniveau voor het klok- en data-signaal afzonderlijk in.

Hysterese (SCL) en Hysterese (SDA)

Om de invloed van ruis te minimaliseren bij het vergelijken van de signalen met de middenniveaus kan een Hysterese worden ingesteld. Alles hoger dan "niveau + hysterese/2" is dan "hoog" en alles lager dan "niveau - hysterese/2" is dan "laag". De Hysterese (..)-instellingen stellen een hysterese voor het klok- en data-signaal afzonderlijk in.

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Inschakelen van Automatisch niveau / hysterese detecteren laat de software zelf bruikbaar middenniveaus en hystereses bepalen, gebaseerd op de aangeboden signalen. Iedere keer dat een nieuw signaal beschikbaar is worden niveaus en hystereses opnieuw bepaald. Automatisch detecteren niveau en hysterese staat standaard aan.

Negeer 10-bit adressen

Wanneer I2C 10 bit adressering gebruikt, bevatten de hoogste 5 bits uit het adresveld de waarde 11110 als een indicatie dat 10 bit adressering wordt gebruikt. Het volgende byte bevat dan ook adresinformatie. Als Negeer 10 bit adressen is ingeschakeld, wordt dit mechanisme genegeerd en wordt het adresveld als 7 bit adres verwerkt en het volgende byte als data. De instelling is beschikbaar via het popupmenu en het instellingenscherm.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Puls-decoder

De Pulsdecoder I/O decodeert twee signalen van een kwadratuurencoder naar een pulsaantal/positie.

CAN-decoder

De CAN-decoder I/O decodeert analoge data op een CAN-bus tot CAN-data.

J1939-decoder

De J1939-decoder-I/O haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten.

SPI-decoder

De SPI-decoder-I/O converteert analoge data op een SPI-bus naar SPI-data.

Tabel

De Tabel-sink toont alfanumerieke waarden in een tabelvorm.