Sinks zijn objecten die alleen data accepteren en zichtbaar maken voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld grafieken en meters.

De volgende Sinks zijn beschikbaar:

Meter

De Meter sink voert diverse metingen uit op de data van de aangesloten bron(nen) en toont de uitkomsten in cijfer-displays en in wijzer-displays.

Tabel

De Tabel-sink toont alfanumerieke waarden in een tabelvorm.

Schijf-schrijver

De Schijf-schrijver-sink slaat metingen direct op op schijf.

AutoDisk

De AutoDisk-sink slaat de gemeten waarden en instellingen van iedere meting van een instrument direct op schijf op in een TPS-bestand.

Geluid

De Geluid-sink maakt data van de aangesloten bron hoorbaar.

Compressietest

De Compressietest-sink voert een dynamische compressietest uit bij een verbrandingsmotor.