Geluid

De Geluid-sink maakt data van de aangesloten bron hoorbaar. Dit kan zowel blokmode-data zijn als streaming data. Hij kan data afspelen op een van de geïnstalleerde geluidskaarten. Indien nodig wordt de data geresampled tot de sample-frequentie van de geluidskaart.

Een of twee bronnen kunnen worden verbonden met elke geluid-sink. Als slechts een bron is verbonden, wordt de data in mono afgespeeld, anders in stereo. In stereo wordt de eerste bron links afgespeeld en de tweede bron rechts.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Geluid-sink aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de sink geklikt wordt in het objectscherm.

Afspelen

De actie Afspelen speelt de huidige inhoud van de Geluid-sink af.

Uitgang

De Geluid-sink kan data afspelen op een van de geïnstalleerde geluidskaarten in de computer. De instelling Uitgang bepaalt welke dat is. Standaard wordt de Wave mapper-uitgang gebruikt om de data op af te spelen.

Algemene instellingen en acties