Compressietest

Compressietest

De Compressietest-sink voert een dynamische compressietest uit bij een verbrandingsmotor. Deze snelle en eenvoudige test geeft een goede indicatie of een motor een compressieprobleem heeft of niet, zonder druksensoren in de cilinders te hoeven monteren.

De startstroom tijdens het starten wordt gemeten en daarna gebruikt om de relatieve compressie van iedere cilinder te bepalen. Als een of meer cilinders te veel afwijking vertoont ten opzichte van de rest, wordt dit met een rode balk aangegeven. De Compressietest-sink gebruikt een speciaal uitvoervenster, met een staafgrafiek voor iedere cilinder, zie ook onderstaande afbeelding.

Dynamische compressietest tijdens starten van een motor met een lekke cilinder.

Figuur 1: Dynamische compressietest tijdens starten van een motor met een lekke cilinder.

Gebruik

De motor moet zodanig geprepareerd zijn dat hij bij het starten niet wil aanslaan. Bij een benzinemotor kan bijvoorbeeld de ontsteking losgekoppeld worden. Met behulp van een Stroomtang TP-CC600 wordt de startstroom gemeten. De oscilloscoop moet zo ingesteld worden dat hij ongeveer 5 seconden bij een samplesnelheid van 10 kS/s opneemt. Het ingangsbereik moet zo zijn ingesteld dat de hoge aanloopstroom van de startmotor gemeten kan worden. Triggering moet plaatsvinden op de opgaande flank van de stroompiek, de trigger timeout op oneindig. De motor moet dan ongeveer 3 tot 4 seconden gestart worden.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Compressietest sink aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de sink geklikt wordt in het objectscherm.

Altijd op voorgrond

Als de instelling Altijd op voorgrond is ingeschakeld, zal het compressiestesscherm niet verborgen worden onder een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software. De instelling Altijd op voorgrond is beschikbaar op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Aantal cilinders

De instelling Aantal cilinders vertelt de sink hoeveel cilinders de motor heeft. Dit moet ingesteld worden voor de meting uitgevoerd wordt. Iedere waarde tussen 2 en 24 kan ingesteld worden. De standaardwaarde is 4.

Naar voorgrond

Wanneer het Compressietest-uitvoerscherm verborgen is achter een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software, maakt de actie Naar voorgrond het weer zichtbaar. De actie is beschikbaar in het popupmenu.

Algemene instellingen en acties