Min / Max-detector

Min / Max-detector
De Min / Max-detector detecteert minimum- of maximumwaarden in de data van de aangesloten bron. Elke keer als de bron van de Min / Max-detector aangeeft dat er nieuwe data is, vergelijkt de detector alle nieuwe waarden met de waarden in zijn geheugen en onthoudt de grootste of kleinste van elk paar, afhankelijk of maxima of minima worden bijgehouden.

Specifieke toepassingen voor de Min / Max-detector-I/O zijn "glitch-capturing" en vastleggen van sporadische signaalveranderingen. Het kan ook worden gebruikt als peak hold functie.

In de onderstaande figuur zijn spikes (maxima) op een sinusachtig signaal (groen) gedetecteerd door een Min / Max detector (geel).

Min / Max-voorbeeld

Informatie: Met twee Min / Max-detector-I/O's kan envelope mode gemaakt worden. Maak twee Min / Max-detectors, koppel ze beide aan dezelfde bron, zet een op bijhouden van maximum waarden en de ander op bijhouden van minimum waarden. Toon beide in dezelfde grafiek, op dezelfde as.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Min / Max-detector-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Min / Max-detector control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Minimum

Wanneer de instelling Minimum is ingeschakeld, detecteert en onthoudt de Min / Max-detector minimum waarden.

Maximum

Wanneer de instelling Maximum is ingeschakeld, detecteert en onthoudt de Min / Max-detector maximum waarden.

Falloff

Optioneel kan een Falloff-percentage ingesteld worden. Als dit percentage ongelijk aan nul is, zal de uitgang langzaam terugvallen naar het ingangssignaal. Hoe hoger het percentage, hoe sneller de waarden in het geheugen van de detector terugvallen naar het ingangssignaal. Dit effect kan vergeleken worden met een VU-meter met piekdetectie.

Aantal

De instelling Aantal bepaalt hoeveel metingen worden vergeleken. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Stop na aantal

Als de instelling Stop na aantal is ingeschakeld, stopt de Min / Max-detector-I/O met metingen verwerken zodra Aantal metingen zijn vergeleken.

Alleen groeien

Wanneer Alleen groeien is ingesteld zal de datagrootte van de Min / Max-detector-I/O groter worden wanneer de datagrootte van de aangesloten bron groter wordt, maar niet kleiner worden als de datagrootte van de bron kleiner wordt. Dit kan handig zijn bij het middelen van data van een bron met variërende datagrootte.

Wissen

De Min / Max detector-I/O kan handmatig gewist worden met de actie Wissen. De data in de detector wordt dan gelijk aan de data in de aangesloten bron.

Algemene instellingen en acties