Envelope mode

Envelope mode is een techniek die de hoogste en laagste waarde van ieder sample in het gemeten record bijhoudt. Bij iedere meting wordt gecontroleerd of de nieuwe waarden tussen de vorige hoogste en laagste ligt. Als dat niet zo is wordt een van de twee aangepast. De hoogste en laagste waarden worden gebruikt om een omhullende (envelope) te tekenen waarbinnen alle metingen vallen.

Deze mode is goed bruikbaar indien een zo nu en dan optredende stoorpuls op een signaal gezocht wordt. Bij gewoon meten zal deze niet altijd zichtbaar zijn omdat de volgende meting gelijk de stoorpuls weer overschrijft. Bij Envelope mode zal de stoorpuls zichtbaar blijven.

Envelope mode wordt verkregen door twee Min / Max-detector-I/O's te maken en beide aan dezelfde bron te koppelen. Stel een Min / Max-detector-I/O in om maximum waarden te detecteren en de andere om minimum waarden te detecteren. Toon beide in dezelfde grafiek, op dezelfde as.

Envelope mode met Min / Max-detector-I/O's maakt het mogelijk in te zoomen, waarbij extra informatie zichtbaar wordt. In de meeste oscilloscopen is envelope mode slechts een weergavefunctie, die gereset wordt als een instelling wordt veranderd of die een bitmap-afbeelding maakt die uitgerekt wordt bij inzoomen, zonder extra informatie te onthullen.