Referentie
De Referentie-I/O maakt een referentiesignaal, van ieder soort bron. Een referentie is een kopie van een signaal, op een bepaald moment. Door een Referentie-I/O te koppelen aan een bron of I/O, wordt deze gevuld en blijft daarna onveranderd tijdens het meten. De Referentie kan dan worden getoond in een grafiek, of verbonden aan een andere I/O. Door een referentie te maken en te blijven meten, zijn verschillen tussen de referentie en het actuele signaal zichtbaar. Referenties kunnen ook geladen worden met een "bekend goed" signaal van een onderdeel, om tijdens foutzoeken actuele signalen te vergelijken met het "bekend goede" signaal.

Het referentiesignaal kan ook worden gebruikt voor verdere bewerkingen met I/O's, als bijvoorbeeld het huidige signaal aftrekken van een eerder gemeten signaal om de veranderingen te zien.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Referentie-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Referentie-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Sample

Met de Sample-actie wordt nieuwe data van het actuele signaal in de referentie gekopieerd.

Algemene instellingen en acties