Laagdoorlaatfilter

Low pass filter
De Laagdoorlaatfilter I/O filtert de data van de aangesloten bron met een eerste orde laagdoorlaatfilter. De data wordt gefilterd door een eerste orde laagdoorlaat IIR filter. De kantelfrequentie kan worden ingesteld, evenals een optionele versterking.

Een specifieke toepassing voor de Laagdoorlaatfilter-I/O is verwijderen van ongewenste ruis met een hogere frequentie, die een negatief effect op volgende bewerkingen van het signaal kan hebben.

Opmerking: Met ingang van Multi Channel oscilloscoop-software versie 1.43.0 is de Laagdoorlaatfilter-I/O niet meer beschikbaar in de software voor nieuwe metingen. Gebruik in de plaats daarvan de Filter I/O. Bestaande opgeslagen instellingen die de Laagdoorlaatfilter-I/O bevatten kunnen nog wel worden ingelezen en gebruikt.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Laagdoorlaatfilter-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm.

Frequentie

De instelling Frequentie stelt de kantelfrequentie van het filter in, het punt waar de amplitude van het signaal met -3dB verminderd is. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Versterking

Een Versterking-instelling is beschikbaar om een optionele versterking aan het filter te geven. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Algemene instellingen en acties