Deskew
De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Een specifieke toepassing voor de Deskew-I/O is twee signalen die een faseverschil hebben boven elkaar plaatsen in het scope-scherm.

Een andere specifieke toepassing voor de Deskew I/O is verwijderen van een faseverschuiving in een stroomsignaal, veroorzaakt door de stroomprobe, om een correcte vermogensbepaling te kunnen doen.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Deskew-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Deskew-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Modus

De instelling Modus bepaalt of het signaal van de bron met een bepaalde hoeveelheid tijd of met een bepaalde hoeveelheid samples wordt verschoven.

Verschuiving

De instelling Verschuiving bepaalt hoeveel het signaal wordt verschoven. Een positieve verschuiving schuift het signaal naar rechts (later). Een negatieve verschuiving schuift het signaal naar links (eerder).

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Uitsnede

De Uitsnede-I/O maakt een uitsnede van de ingangsdata.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.