Triggerbron

Diverse instellingen zijn beschikbaar om te bepalen hoe het systeem triggert op een signaal. De Triggerbron-instelling van het instrument bepaalt welke triggersignalen gebruikt worden om het instrument te triggeren.

De triggerbron kan ingesteld worden op een enkele triggerbron of op iedere combinatie van kanalen en overige triggerbronnen. De verschillende bronnen kunnen logisch gecombineerd worden met een OR-functie. In de onderstaande afbeelding is de triggerbron ingesteld op kanaal 1 OR Ext1.

Trigger Source selection

Als geen trigger-bron is geselecteerd, is het triggersysteem uitgeschakeld en zal het instrument direct beginnen met de meting.

Triggerbron aanpassen

De triggerbron van een instrument aanpassen in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op verschillende manieren gedaan worden:

 • Openen van het Triggereigenschappenscherm en vervolgens de gewenste bron kiezen met de bronselector. De keuze Geavanceerd biedt de mogelijkheid een combinatie van meer triggerbronnen te selecteren.
 • Klikken op de trggerbron-indicator in de gecombineerde Time-out + Triggerbron-indicator Time-out + Trigger source op de instrumentbalk en vervolgens de gewenste waarde kiezen in het popupmenu.
 • Verslepen van het triggersymbool ( Opgaande flank symbool Neergaande flank symbool, etc.) van een as naar een andere as in een grafiek.
 • Rechts-klikken op het triggersymbool op een as, Verplaats naar en vervolgens de gewenste waarde kiezen in het popupmenu.
 • Rechts-klikken op het instrument in het Objectscherm, Triggerbron selecteren en vervolgens de gewenste waarde kiezen in het popupmenu.
 • Klikken op de Triggerbron aan-knop Triggerbron aan op de kanaalbalk van het gewenste kanaal.

Triggerbronnen

Kanaaltrigger

Kanalen kunnen worden gebruikt als triggerbron. Kanaaltriggers zijn instelbaar met de instellingen Triggertype, Triggerniveau, Triggerhysterese, Triggerconditie en Triggerconditietijd.

Digitaal extern

De meeste TiePie engineering instrumenten hebben naast de gewone kanalen ook een externe triggeringang, die gebruikt kan worden om een triggersignaal op aan te sluiten. Dit is meestal een digitaal (TTL) signaal. Triggerniveau en triggerysterese kunnen hier op niet ingesteld worden, wel de flank (opgaand of neergaand) waarop het systeem moet reageren.

Generator-trigger

De WiFiScope WS5, Handyscope HS5 en Handyscope HS3 zijn uitgerust met een Arbitrary Waveform Generator. Deze generator heeft een drietal interne triggersignalen die als triggerbron gebruikt kunnen worden:

 • Generator Start
  Dit signaal wordt opgewekt wanneer een continu signaal of een burst gestart wordt, door de Start-knop of door een extern signaal.
 • Generator New Period
  Dit signaal wordt opgewekt wanneer de gehele buffer van de Arbitrary Waveform Generator uitgestuurd is en de Arbitrary Waveform Generator weer vooraan in de buffer begint.
 • Generator Stop
  Dit signaal wordt opgewekt wanneer de Arbitrary Waveform Generator wordt gestopt met de Stop-knop of wanneer een burst stopt omdat het vooraf ingestelde aantal perioden bereikt is.