Forceer een trigger

Naast het gebruiken van de beschikbare triggerbronnen en de trigger-time-out om een meting te starten, is het ook mogelijk het wachten op de trigger te beëindigen en gelijk te beginnen met meten van de postsamples door handmatig een trigger te forceren.

Het forceren van een trigger van een instrument in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op verschillende manieren gedaan worden: