Forceer een trigger

Naast het gebruiken van de beschikbare triggerbronnen en de trigger-time-out om een meting te starten, is het ook mogelijk het wachten op de trigger te beëindigen en gelijk te beginnen met meten van de post-samples door handmatig een trigger te forceren.

Het forceren van een trigger van een instrument in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op verschillende manieren gedaan worden: