Triggeren

In de meeste gevallen is het niet gewenst dat opnemen en weergeven van de ingangssignalen op willekeurige momenten begint, zoals bijvoorbeeld direct na de vorige meting of wanneer de gebruiker op start drukt. Meestal is het gewenst dat opnemen en weergeven begint wanneer een of meer van de ingangssignalen aan bepaalde vooraf ingestelde voorwaarden voldoen. We noemen dit triggeren. Om een instrument te laten triggeren op de gewenste voorwaarden, is het uitgerust met een triggercircuit.

Lees het library-artikel Triggeren voor meer informatie.