Ingangsbereik

Het ingangsbereik van een kanaal bepaalt hoe groot de signalen zijn de gemeten kunnen worden. Het ingangsbereik is gedefinieerd als volle-schaal-bereik, het geeft de hoogste waarde aan die kan worden gemeten, zowel in positieve als in negatieve richting. Wanneer het bereik bijvoorbeeld is ingesteld op 8 V, kunnen waarden die liggen tussen -8 V en +8 V worden gemeten. Waarden buiten dat bereik zullen worden afgekapt.

Wanneer afkap-detectie is ingeschakeld in de instellingen, zal de software indicatoren plaatsen in de grafiek en/of meter-scherm wanneer het signaal is afgekapt omdat het groter is dan het ingangsbereik.

Bij een oscilloscoop wordt ook wel een andere definitie van het ingangsbereik gebruikt, V/div. Dit is het volle-schaal-bereik gedeeld door het aantal divisies dat gebruikt wordt om dat bereik weer te geven. Een standaard oscilloscoop heeft 8 divisies verticaal, die het bereik van -volle schaal tot +volle schaal omvatten. Een volle-schaal-bereik van 8 V komt overeen met 2 V/div.

Veranderen van het ingangsbereik van een kanaal in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op diverse manieren worden gedaan:

  • Met de Verlaag/verhoog bereik knoppen Decrease input range en Increase input range op de kanaalbalk
  • Openen van het Kanaalinstellingen-dialoog, met de Settings dialog Kanaalinstellingen-dialoog-knop en in de dialoog het gewenste ingangsbereik kiezen.
  • Klikken op de Bereikindicator Input range indicator op de kanaalbalk en vervolgens uit het popupmenu de gewenste waarde kiezen
  • Met sneltoetsen F5 en F6 in combinatie met de juiste kanaal-selectie-sneltoetsen
  • Met de ingangsbereikselector Input range selector op de kanaalbalk
  • Met de bereik op/neer knoppen Input range Up/Down op de kanaalbalk
  • Klikken op de V/div-bereikindicator V/div input range indicator op de kanaalbalk en vervolgens uit het popupmenu de gewenste waarde kiezen
  • Rechts-klikken op het kanaal in het Objectscherm en vervolgens het gewenste bereik kiezen in het popupmenu