Quick Setups

Om het instellingen van metingen te vereenvoudigen heeft de Multi Channel oscilloscoop-software een groot aantal Quick Setups. Een Quick Setup bevat alle basisinstellingen voor een specifieke meting en aanvullende informatie met betrekking tot de geselecteerde Quick Setup, zoals hoe het instrument en/of accessoires aangesloten moeten worden. Quick Setups kunnen ook referentie-voorbeeldsignalen bevatten. Na het inlezen van de Quick Setup kan de betreffende meting gelijk uitgevoerd worden of kunnen indien gewenst kleine aanpassingen aan de instellingen gedaan worden.

De Quick Setups worden gekozen in een Quick Setup-selectiescherm, dat wordt geopend door op de knop Quick Setup Laad Quick Setup knop te klikken, door de Laad Quick Setup-keuze in het Bestand-menu te kiezen of door de sneltoets Shift + Ctrl + O in te drukken.

Quick Setup-selectie-simulatie

De onderstaande afbeelding is een simulatie van het Quick Setup-selectiescherm in de Multi Channel oscilloscoop-software, het toont alle momenteel beschikbare Quick Setups. Hierin kunt u door de beschikbare Quick Setups bladeren door op de diverse categoriën en subcategoriën te klikken. Het informatiegedeelte zal bijbehorende informatie tonen over de categorie en het geselecteerde Quick Setup.

  • Oscilloscoop
  • Signaal loggen
  • Multimeter
  • Spectrum-analyzer
  • Protocol-analyzer
  • Diversen
  • Automotive
  • Classroom
  • EMI
Oscilloscoop

Metingen in normale oscilloscoopmodus.