Serieel/UART-decoder

Serieel-decoder

De Serieel-decoder-sink decodeert analoge data op een seriële bus naar seriële data. Hij kan gebruikt worden voor monitoren en analyse van berichten op UART, RS232, RS485, MIDI, DMX of andere gelijkaardige bussen.

De serieel-decoder kan tot acht bronnen gelijktijdig monitoren. Als deze bronnen gesynchroniseerd zijn (alle bronnen zijn van één (gecombineerd) instrument), wordt de data op chronologische volgorde weergegeven.

De sink gebruikt een speciaal venster voor de uitvoer. De uitvoer kan ook worden opgeslagen in een tekstbestand.

Gebruik

Meet-instellingen

Gebruik de volgende meet-instellingen voor de beste resultaten:

Modus Sample-frequentie Pre-trigger Trigger-timeout Triggertype Triggerniveau
Blok 3 * baudrate 1 1% Oneindig Stijgend/Dalend 2 ongeveer Middenniveau
Stream 3 * baudrate 1 - - - -
  1. De Serieel-decoder heeft minimaal 3 keer de baudrate nodig om goed te functioneren. Gebruik voor het beste resultaat altijd een veelvoud van de baudrate (bijv. 4 of 5, niet 3.5 of 4.5).
  2. Als Type is ingesteld op normaal stijgend gebruiken, als Type is ingesteld op geïnverteerd dalend gebruiken.

Seriële bussen decoderen

De serieel-decoder kan gebruikt worden om RS485, MIDI of DMX te decoderen. De tabel hieronder toont de te gebruiken instellingen:

Bus Baudrate Databits Pariteit Stopbits Type Middenniveau
DMX 250000 8 none 2 Normaal 1 Auto level
MIDI 31250 8 none 1 Normaal Auto level
RS485 - - - - Normaal 1 Auto level
  1. Wanneer gemeten wordt op Data+ van de differentiële bus, normaal gebruiken. Wanneer gemeten wordt op Data-, geïnverteerd gebruiken.

Serieel-decoder-instellingen

Om het gedrag van een Serieel-decoder-sink aan te passen zijn diverse instellingen beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via de Instellingen-pagina in het uitvoerscherm van de Serieel-decoder.

Serieel-decoder - Instellingen

De Bron-selector bepaalt welke bron van de Serieel-decoder door de instellingen op deze pagina beïnvloedt wordt. De instelling Standaard beïnvloedt de set instellingen die gebruikt wordt wanneer een nieuwe bron wordt aangesloten op de Serieel-decoder.

Bitrate

Voor juiste decodering moet de Bitrate op de juiste waarde overeenkomstig de snelheid van de gemeten bus ingesteld worden. Diverse standaard waarden zijn beschikbaar, ook is het mogelijk de decoder dit zelf te laten kiezen met de de keuze Automatisch detecteren. Het is ook mogelijk zelf een (niet-standaard) waarde in te vullen in het bitrate-veld.

Databits

Voor juiste decodering moet de instelling Databits op het juiste aantal databits worden ingesteld, overeenkomstig de instelling van de te meten bus. Er kan gekozen worden uit 5, 6, 7 of 8 bits.

Pariteit

Voor juiste decodering moet de instelling Pariteit juist worden ingesteld, overeenkomstig de instelling van de te meten bus. Diverse gangbare waarden zijn beschikbaar: Geen, Oneven, Even, Mark of Space.

Stopbits

Voor juiste decodering moet de instelling Stopbits op het juiste aantal worden ingesteld, overeenkomstig de instelling van de te meten bus. Er is keuze uit de volgende waarden: 1 of 2.

Type

Voor juiste decodering moet de instelling Type op de juiste waarde worden ingesteld, overeenkomstig de te meten bus. Twee waarden zijn beschikbaar:

  • Normaal spanningen boven Middenniveau zijn logisch 0, spanningen er onder zijn logisch 1
  • Geïnverteerd spanningen boven Middenniveau zijn logisch 1, spanningen er onder zijn logisch 0

Middenniveau

Voor juiste detectie van de pulsen, moet de instelling Middenniveau ingesteld worden op een juiste waarde, overeenkomstig de te meten bus. De standaard waarde is Auto-niveau.

Instellingen en acties uitvoerscherm

Om het gedrag van het uitvoerscherm van een serieel-decoder-sink aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een knoppenbalk aan de bovenkant in het uitvoerscherm van de Serieel-decoder en in een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de sink geklikt wordt in het objectscherm.

Serieel-decoder - data

Wissen

De actie Wissen () verwijdert alle tekst uit het uitvoerscherm van de Serieel-decoder. De Wissen-actie is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Scroll automatisch naar beneden

De instelling Scroll automatisch naar beneden () zorgt er voor dat het uitvoerscherm van de Serieel-decoder iedere keer dat nieuwe data ontvangen is naar beneden gescrolld wordt, zodat de nieuwste data zichtbaar is. De actie Scroll automatisch naar beneden is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Export data

De actie Export data () slaat de inhoud van het uitvoerscherm van de Serieel-decoder op in een tekstbestand. De actie Export data is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Altijd op voorgrond

Als de instelling Altijd op voorgrond () is ingeschakeld, zal het uitvoervenster van de Serieel-decoder niet verborgen worden onder een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software. De instelling Altijd op voorgrond is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Algemene instellingen en acties