Multimeter

Vraag informatie

De multimeter is een instrument dat een meting op een signaal uitvoert en dan een of specifieke eigenschappen van dat signaal bepaalt en dat als getal weergeeft. Weergave kan met een numeriek scherm of met een wijzerscherm.

De multimeter kan gebruikt worden om specifieke eigenschappen van een signaal als bijvoorbeeld effectieve waarde, frequentie, maximale waarde enz. te meten of in de gaten te houden. Bij het afregelen van een circuit op een bepaalde waarde, bijvoorbeeld een offset naar nul, is de klokweergave met een wijzer erg handig.

Eigenschappen van de Multi Channel software multimeter

Diverse multimeters

Figuur 1: Diverse multimeters

De multimeter in de Multi Channel oscilloscoop-software heeft de volgende mogelijkheden: