Standaard metingen

In het cursorscherm van iedere grafiek en in meters kunnen verscheidene verschillende metingen geselecteerd worden. Deze metingen zijn:

In het cursorscherm zijn de volgende metingen ook beschikbaar:

Korte beschrijving

Dit gedeelte geeft een korte beschrijving van de standaard metingen.

De metingen worden over een sample-gebied uitgerekend. Bij gebruik van het cursorscherm met de vertikale cursoren ingeschakeld, komt dit sample-gebied overeen met de samples tussen de linker en de rechter cursor. Wanneer de vertikale cursoren uit staan, of in een meter, komt het sample-gebied overeen met de post-samples.

Enige metingen worden uitgelegd met een formule. In deze formules geldt het volgende:

  • m komt overeen met de index van het eerste sample in het sample-gebied
  • n komt overeen met de index van het laatste sample in het sample-gebied
  • N is het aantal samples in het sample-gebied en komt overeen met n - m + 1
  • xi komt overeen met het ie sample

Maximum

De meting Maximum Maximum geeft de hoogste waarde in het sample-gebied.

Minimum

De meting Minimum Minimum geeft de laagste waarde in het sample-gebied.

Maximum-Minimum

De meting MaxMinMin Maximum-Minimum, ook top-top genoemd, is de hoogste waarde in het sample-gebied minus de laagste waarde.

Root Mean Square (RMS)

De meting RMS RMS (effectieve waarde) komt overeen met de vierkantswortel van het gemiddelde van de kwadraten van alle samples in het sample-bereik. In formulevorm:

RMS formula

Gemiddelde

De meting Mean Gemiddelde geeft de gemidddelde waarde van alle samples in het sample-bereik.

Mean formula

Variantie

De meting Variance Variantie is een maat voor hoe waarden verdeeld zijn rond de gemiddelde waarde.

Variance formula

Standaarddeviatie

De meting Standard Deviation Standaarddeviatie (σ) geeft de vierkantswortel van de variantie. De standaarddeviatie is gelijk aan de RMS-waarde voor signalen met een gemiddelde van 0 (AC-signalen).

Standard Deviation formula

Frequentie

De meting Frequency Frequentie bepaalt de frequentie van een tijddomein-signaal. De frequentie wordt bepaald door opgaande flanken in een signaal te zoeken en de tijd tussen die flanken te meten.

Voor een juiste meting moeten tenminste twee opgaande flanken in het sample-bereik aanwezig zijn.

Periode

De meting Period Periode bepaalt de periodetijd van een tijddomein-signaal. De periodetijd wordt bepaald door opgaande flanken in een signaal te zoeken en de tijd tussen die flanken te meten.

Voor een juiste meting moeten tenminste twee opgaande flanken in het sample-bereik aanwezig zijn.

Duty cycle

De meting Duty cycle Duty cycle is gedefinieerd als de verhouding tussen de tijd dat een signaal hoger is dan de halve amplitude en de periodetijd. Het wordt uitgedrukt als percentage.

Duty cycle geïnverteerd

De meting Duty cycle inverted Duty cycle geïnverteerd is gedefinieerd als de verhouding tussen de tijd dat een signaal lager is dan de halve amplitude en de periodetijd. Het wordt uitgedrukt als percentage.

Crest-factor

De Crest factor Crest-factor de verhouding van de topwaarde van een golfvorm tot de RMS-waarde van die golfvorm.

Crest factor formula

De Crest-factor kan gebruikt worden om een idee van de kwaliteit van een signaal te krijgen. Een signaal met meer pieken zal een hogere crest-factor hebben. De onderstaande tabel geeft de crest-factor voor enkele standardsignalen.

SignaaltypeCrest-factor
Sinus √2 ≈ 1.414
Driehoek √3 ≈ 1.732
Blok 1
DC 1

Stijgtijd

De Rise time Stijgtijd is de tijd die het neemt voor het signaal om te stijgen van 10% naar 90% van de hoog-laag-waarde. De eerste stijgende flank in het sample-bereik wordt gebruikt.

Daaltijd

De Fall time Daaltijd is de tijd die het neemt voor het signaal om te dalen van 90% naar 10% van de hoog-laag-waarde. De eerste dalende flank in het sample-bereik wordt gebruikt.

Slew rate

De Slew rate Slew rate is gedefinieeerd als de spanningsverandering per tijdseenheid en wordt uitgedrukt in V/s. De eerste flank in het sample-bereik wordt gebruikt.

dBm

dBm dBm is de vermogensverhouding in decibel van het gemeten vermogen ten opzichte van 1 milliwatt. De volgende formule wordt gebruikt, waarin een instelbare virtuele referentieweerstand Rref wordt gebruikt om de gemeten spanning on te zetten naar vermogen. De standaardwaarde van de referentieweerstand is 600Ω

dBm formula

Power

Power Vermogen toont de hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt gedissipeerd in een virtuele referentieweerstand door het gemeten signaal. De volgende formule wordt gebruikt, waarin een instelbare virtuele referentieweerstand Rref wordt gebruikt om de gemeten spanning on te zetten naar vermogen. De standaardwaarde van de referentieweerstand is 600Ω

Powerformula

Aantal perioden

Period count Aantal perioden bepaalt het aantal perioden in een signaal. Het gebruikt hiervoor de mid-level-doorgangen in het signaal.

Voor een juiste meting moeten minimaal drie mid-level-doorgangen in het sample-bereik aanwezig zijn.

Aantal pulsen

Pulse count Aantal pulsen bepaalt het aantal opgaande pulsen in een signaal. Het gebruikt hiervoor de mid-level-doorgangen in het signaal.

Voor een juiste meting moeten minimaal drie mid-level-doorgangen in het sample-bereik aanwezig zijn.

Aantal negatieve pulsen

Pulse count negative Aantal negatieve pulsen bepaalt het aantal neergaande pulsen in een signaal. Het gebruikt hiervoor de mid-level-doorgangen in het signaal.

Voor een juiste meting moeten minimaal twee mid-level-doorgangen in het sample-bereik aanwezig zijn.

Aantal opgaande flanken

Edge Count Rising Aantal opgaande flanken bepaalt het aantal opgaande flanken in een signaal. Het gebruikt hiervoor de mid-level-doorgangen in het signaal.

Voor een juiste meting moeten minimaal twee mid-level-doorgangen in het sample-bereik aanwezig zijn.

Aantal neergaande flanken

Edge Count Falling Aantal neergaande flanken bepaalt het aantal neergaande flanken in een signaal. Het gebruikt hiervoor de mid-level-doorgangen in het signaal.

Voor een juiste meting moeten minimaal twee mid-level-doorgangen in het sample-bereik aanwezig zijn.

Total Harmonic Distortion (THD)

De Total Harmonic Distortion (THD) is gedefinieerd als de verhouding tussen het vermogen van de harmonische componenten boven de grondfrequentie en het vermogen van de grondfrequentie. Deze verhouding wordt weergegeven in dB. Het geeft de mate van harmonische vervorming van een signaal aan.

De THD wordt met de volgende formule berekend:

THD-formule

Hierin is V1 de RMS-amplitude van de grondfrequentie en zijn V2 tot Vn de RMS-amplitudes van de hogere harmonischen.

De THD-meting kan alleen worden gedaan op frequentiedomein-signalen of spectra.

Links

De meting Left Links kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is de waarde van het signaal op de positie van de linker verticale cursor.

Rechts

De meting Right Rechts kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is de waarde van het signaal op de positie van de rechter verticale cursor.

Rechts-Links

De meting Right-Left Rechts-Links kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is het verschil tussen de waarden van het signaal op de posities van de rechter verticale cursor en de linker verticale cursor.

Richtingscoëfficiënt

De Slope Richtingscoëfficiënt van een signaal is de verandering in grootte gedeeld door de verstreken tijd. De meting Richtingscoëfficiënt wordt bepaald tussen de linker en rechter verticale cursor.

Slope formula

Top

De meting Top Top kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is de waarde van het signaal op de positie van de bovenste cursor.

Bodem

De meting Bottom Bodem kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is de waarde van het signaal op de positie van de onderste cursor.

Top-Bodem

De meting Top-Bottom Top-Bodem kan gebruikt worden in het cursorscherm. Het is het verschil tussen de waarden van het signaal op de posities van de bovenste cursor en de onderste cursor.

Referentieweerstand

Een door de gebruiker in te stellen virtuele impedantie is beschikbaar, deze wordt gebruikt door de vermogensmeting Power en de dBm-meting dBm. Door op de impedance Impedantie-knop te klikken kan de waarde ingesteld worden. De standaard waarde is 600 Ω.