Oscilloscoop

Vraag informatie

Een oscilloscoop is een instrument dat signaalspanningen kan weergeven, uitgezet tegen de tijd (Yt) of tegen een andere signaalspanning (XY). Een voordeel van grafisch weergeven van signalen is dat oscilloscoops tonen wat er daadwerkelijk gebeurt. De precieze vorm van het signaal en de tijdrelaties binnen het signaal of tussen meer signalen kan worden bekeken.

Oscilloscoops geven elektrische signalen weer, maar met de juiste sensoren kunnen ook andere grootheden als temperatuur, beweging, enz. gemeten worden.

Een scoop heeft veel toepassingen, in diverse gebieden. Een belangrijke toepassing van de oscilloscoop is circuits die niet goed functioneren onderzoeken. Een andere mogelijke toepassing is de labscoop gebruiken als signaalmonitor bij het afregelen van een systeem.

Mogelijkheden van de Multi Channel software oscilloscoop

Oscilloscoopscherm

Figuur 1: Oscilloscoopscherm

De oscilloscoop in de Multi Channel oscilloscoop-software heeft de volgende mogelijkheden:

Oscilloscoop-grafieken

De oscilloscoop kan een of meer grafieken hebben, die elk een of meer signalen weer kunnen geven, waarbij iedere grafiek een ander gedeelte van hetzelfde signaal kan weergeven. Grafieken kunnen signalen weergeven in Yt-modus of in XY-modus, met of zonder interpolatie. De kleuren van alle onderdelen in een grafiek kunnen naar eigen wens ingesteld worden. Afmetingen van een grafiek kunnen vrij ingesteld worden, grafieken kunnen binnen een groot venster geplaatst worden maar kunnen ook in afzonderlijke vensters getoond worden, op iedere plek op het bureaublad.

Cursoren zijn beschikbaar in de oscilloscoop voor het maken van metingen op het scherm, evenals een t=0 lijn om het triggermoment aan te geven. Signalen kunnen beschrijvende namen gegeven worden en een legenda is beschikbaar om de weergegeven signalen eenvoudig te herkennen. Tekstlabels kunnen geplaatst worden om interessante delen van signalen te markeren.

Om alle details van een signaal te onthullen kan in het scoopbeeld ongelimiteerd ingezoomd worden, zowel in verticale als in horizontale richting. Alle zoom-acties kunnen eenvoudig weer ongedaan gemaakt worden.

Handige instellingenschermen

Om het instrument en de kanalen in te stellen zijn handige instrument-instellingenschermen en kanaal-instellingenschermen beschikbaar. Deze geven toegang tot alle belangrijke instellingen van het instrument en de kanalen, wat het aanpassen van instellingen eenvoudig maakt.

Touchscreen-vriendelijke knoppenbalken

Voor elke instrument zijn een instrumentbalk en kanaalbalken beschikbaar. De gebruiksvriendelijke knoppenbalken hebben duidelijke knoppen voor alle instellingen van het instrument en zijn kanalen. Ze tonen de huidige instellingen van het instrument en bieden mogelijkheden de instellingen aan te passen. De grote knoppen zijn zeer geschikt voor gebruik via touchscreens.

De knoppenbalken zijn volledig instelbaar via de programma-instellingen. Je kunt de knopgrootte instellen, knoppen toevoegen of verwijderen en de volgorde van de knoppen aanpassen.

Rekenkundige operaties in de oscilloscoop

Diverse rekenkundige operaties kunnen gedaan worden op de gemeten waarden. Standaard berekeningen die in de oscilloscoop kunnen worden gedaan zijn:

Deze bewerkingen kunnen op iedere denkbare manier gecombineerd worden. Het resultaat van de bewerking kan weergegeven worden in een grafiek en kan ook als invoer dienen voor een andere bewerking.

Uitgebreidere bewerkingen die beschikbaar zijn, zijn:

Meetwaarden van de oscilloscoop opslaan

Gemeten waarden kunnen op diverse manieren opgeslagen en bewaard worden:

  • Opgeslagen op schijf, in diverse verschillende gegevensformaten
  • Afgedrukt op papier, met instelbare opmaak en kleuren
  • Als afbeelding, in diverse gangbare bestandsformaten

Bediening van de oscilloscoop