Protocol-analyzers

Vraag informatie

Een protocol-analyzer is een meetinstrument dat een of meer signalen die gebruikt worden in de communicatie tussen elektronische apparaten volgens een bepaald protocol analyseert. Een protocol-analyzer onderzoekt de signalen en decodeert de informatie die overgestuurd wordt. De gedecodeerde informatie kan worden weergegeven in grafieken, meter-sinks en tabel-sinks.

Een protocol-analyzer is een nuttig gereedschap wanneer een hardware- en/of software-implementatie van een communicatiebus ontwikkeld wordt. Het is ook bruikbaar bij het zoeken naar fouten in bestaande communicatiesystemen.

De Multi Channel oscilloscoop-software bevat de volgende protocol-analyzers:

CAN-decoder

De CAN-decoder in de Multi Channel oscilloscoop-software kan worden gebruikt om boodschappen te decoderen die over een CAN-bus verstuurd worden. De bron voor de CAN-decoderkan zowel het differentiële CAN-signaal zijn alsook het CAN-High-signaal. Alle CAN-bus-snelheden worden ondersteund. Diverse velden uit de CAN-boodschappen worden gedecodeerd en weergegeven in een tabel.

Meting aan een CAN-bus in een auto, met data gedecodeerd door de CAN-decoder.

Figuur 1: Meting aan een CAN-bus in een auto, met data gedecodeerd door de CAN-decoder.

J1939-decoder

De J1939-decoder in de Multi Channel oscilloscoop-software haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten. De decoder heeft één ingang voor het ontvangen van CAN-berichten, van bijvoorbeeld een CAN-decoder en kan meer uitgangen hebben. Elke uitgang bevat de waarden van een enkele SPN (Suspect Parameter Number), geselecteerd uit een database of ingelezen uit een speciaal INI-bestand. De data van deze uitgangen kan worden gebruikt in grafieken, meters, tabellen en door andere I/O's.

J1939-decoder met gedecodeerde koelvloeistof- en inlaattemperaturen.

Figuur 2: J1939-decoder met gedecodeerde koelvloeistof- en inlaattemperaturen.

I2C-decoder

De I2C-decoder in de Multi Channel oscilloscoop-software analyseert de beide I2C-signalen en toont de verstuurde berichten. Naast I2C-bussen worden ook gerelateerde bussen als SMBus, ACCESS.bus en TWI ondersteund.

I²C-decoder met diverse gedecodeerde eeprom lees- en schrijfoperaties.

Figuur 3: I2C-decoder met diverse gedecodeerde eeprom lees- en schrijfoperaties.

De I2C-decoder gebruikt de SDA- en SCL-signalen van de I2C-bus en vertaalt die in een chronologische lijst van alle instructies met hun data. De I2C-decoder heeft de volgende eigenschappen:

 • ondersteunt 10 kbps, 100 kbps, 400 kbps, 1 Mbps en 3.4 Mbps
 • detecteert ontbrekende ACK's
 • ondersteunt 7- en 10-bits adressering
 • ondersteunt repeated start
 • ondersteunt clock-stretching

UART / Serieel-decoder

De UART / Serieel-decoder in de Multi Channel oscilloscoop-software analyseert een of meer seriële signalen en toont de verstuurde berichten. De decoder ondersteunt RS232 seriële interfaces en aanverwante interfaces als RS485, MIDI, DMX en andere gelijkwaardige bussen.

UART / Serieel-decoder met gedecodeerde data 'TiePie'.

Figuur 4: UART / Serieel-decoder met gedecodeerde data 'TiePie'.

De UART / Serieel-decoder kan gelijktijdig diverse communicatiesignalen analyseren en decoderen. Hij heeft:

 • Automatische baudrate-detectie en zelf in te stellen baudrate
 • Databits-instelling: 5, 6, 7, 8 of 9
 • Pariteitsinstelling: geen, even, oneven, mark of space
 • Stopbits-instelling: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.4 of 4.

SPI-decoder

De SPI-decoder in de Multi Channel oscilloscoop-software analyseert de Clock- en Data-signalen op een SPI-bus en geeft de verstuurde boodschappen weer.

Meting aan een SPI-bus, met data gedecodeerd door een SPI-decoder.

Figuur 5: Meting aan een SPI-bus, met data gedecodeerd door een SPI-decoder.

De SPI-decoder heeft de volgende eigenschappen:

 • Ondersteunt SPI-modi
  • 0 (Clock Polarity (CPOL) = 0, Clock Phase (CPHA) = 0)
  • 1 (Clock Polarity (CPOL) = 0, Clock Phase (CPHA) = 1)
  • 2 (Clock Polarity (CPOL) = 1, Clock Phase (CPHA) = 0)
  • 3 (Clock Polarity (CPOL) = 1, Clock Phase (CPHA) = 1)
 • Automatische bussnelheiddetectie
 • Bitvolgorde-instelling: MSB eerst of LSB eerst
 • Woordgrootte-instelling: 4, 8, 12, 16, 24, 32 bits of zelf in te stellen