I²C-decoder

I²C decoder

De I2C-decoder-sink converteert analoge data op een I2C-bus naar I2C-data. Meet eenvoudigweg het Clock- en Data-signaal op de I2C-bus met de scoop en sleep de kanalen op de I2C-decoder.

De I2C-decoder heeft altijd twee bronnen nodig: de eerste aangesloten bron is I2C SCL (clock) en de tweede aangesloten bron is I2C SDA (data).

I2C-communicatie gebruikt 7 bits adressen, gevolgd door een bit dat aangeeft of gelezen (1) of geschreven (0) wordt op dat adres. De I2C-decoder geeft de 7 bits adressen weer in de uitvoer.

Alle gelezen en geschreven waarden die in de I2C-decoder worden weergegeven worden getoond in hexadecimaal formaat, alleen adressen worden weergegeven met prefix 0x.

De sink gebruikt een speciaal venster voor de uitvoer. De uitvoer kan ook worden opgeslagen in een tekstbestand.

Gebruik

Meet-instellingen

Gebruik de volgende meet-instellingen voor de beste resultaten:

I2C-modus Maximale bussnelheid Minimale sample-frequentie Pre-trigger Trigger-timeout Triggerbron Triggertype Triggerniveau
Low speed mode 10 kHz 50 kHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V
Standard mode 100 kHz 500 kHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V
Fast mode 400 kHz 2 MHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V
Fast mode plus 1 MHz 5 MHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V
High speed mode 4.3 MHz 25 MHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V
Ultra fast mode 5 MHz 25 MHz 1% Oneindig I2C SDA (data) Dalend 2 V

Opmerking: Momenteel wordt de I2C High Speed mode niet volledig ondersteund.

Adres-aliassen

I2C gebruikt apparaatadressen om met specifieke apparaten op de bus te communiceren. voor eenvoudige herkenning van de apparaten in de gedecodeerde data ondersteunt de I2C-decoder adres-aliassen, beschrijvende namen die de adresnummers in de uitvoer vervangen. Adres-aliassen kunnen worden toegevoegd en aangepast op de pagina Aliassen van het uitvoerscherm.

I²C-decoder - aliases

Op de aliassen-pagina in het uitvoerscherm zijn de volgende acties beschikbaar:

  • Een adres toevoegen aan de lijst met adres-aliassen.
  • De adres-alias van de gelecteerde regel in de lijst met adres-aliassen bewerken. Dit kan ook gedaan worden door het adres-veld op de geselecteerde regel te dubbelklikken.
  • Het geselecteerde adres verwijderen uit de lijst met adres-aliassen.
  • Een bestand met adres-aliassen openen.
  • De huidige lijst met adres-aliassen opslaan in een bestand.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een I2C-decoder-sink aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een knoppenbalk aan de bovenkant in het uitvoerscherm van de I2C-decoder en in een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de sink geklikt wordt in het objectscherm.

I²C-decoder - Data

Voltage

I2C ondersteunt twee verschillende bus-spanningen: 3.3 en 5 V. De instelling Voltage moet overeenkomstig de bus-spanning ingesteld worden. De standaard waarde van de instelling is 3.3 V. De Voltage-instelling is beschikbaar via het popup-menu.

Wissen

De actie Wissen () verwijdert alle tekst uit het uitvoerscherm van de I2C-decoder. De Wissen-actie is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Verwissel ingangen

De I2C-decoder heeft altijd twee bronnen nodig: de eerste aangesloten bron is I2C SCL (clock) en de tweede aangesloten bron is I2C SDA (data). Als de bronnen verkeerd om zijn aangesloten zal de actie Verwissel ingangen () dit oplossen. De actie Verwissel ingangen is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en via het popupmenu.

Scroll automatisch naar beneden

De instelling Scroll automatisch naar beneden () zorgt er voor dat het uitvoerscherm van de I2C-decoder iedere keer dat nieuwe data ontvangen is naar beneden gescrolld wordt, zodat de nieuwste data zichtbaar is. De actie Scroll automatisch naar beneden is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Export data

De actie Export data () slaat de inhoud van het uitvoerscherm van de I2C-decoder op in een tekstbestand. De actie Export data is beschikbaar als knop op de knoppenbalk.

Altijd op voorgrond

Als de instelling Altijd op voorgrond () is ingeschakeld, zal het uitvoervenster van de I2C-decoder niet verborgen worden onder een ander venster van de Multi Channel oscilloscoop-software. De instelling Altijd op voorgrond is beschikbaar als knop op de knoppenbalk en in het popupmenu.

Algemene instellingen en acties