Dataverwerking

De Multi Channel oscilloscoop-software heeft een modulaire structuur, met Bronnen, I/O's en Sinks.

Bronnen

Bronnen zijn modules die alleen data genereren. De kanalen van een instrument dat met de computer verbonden is kunnen als bron fungeren, zij genereren de data die door de hardware is gemeten. De andere bron die beschikbaar is, is de software generator, die diverse signalen kan opwekken in software, die gebruikt kunnen worden in combinatie met gemeten signalen.

Sinks

Sinks zijn modules die alleen data opnemen. Voorbeelden van sinks zijn grafieken en meters, zij nemen data op en geven die weer. Andere sinks zijn bijvoorbeeld de Schijf-schrijver om data op schijf op te slaan en de Geluid-sink, om data hoorbaar te maken via het geluidssysteem van de computer.

I/O's

I/O's zijn modules die data opnemen (Ingang), deze data op een specifieke manier bewerken en dan de verwerkte data weer uitsturen (Uitgang). Data die gegenereerd door en I/O kan weer als bron voor een Sink of een andere I/O gebruikt worden. Diverse verschillende I/O's kunnen op die manier gekoppeld worden om een complexe bewerking op de gemeten waarden uit te voeren. De Multi Channel oscilloscoop-software heeft veel verschillende I/O's om de data op allerlei manieren te bewerken. Er zijn I/O's in de volgende categorieën:

Standaard bewerkingen

Deze I/O's voeren een standaard rekenkundige bewerking uit op een of meer signalen:

I/O Functie
Sum Optellen/Aftrekken Tot 32 signalen optellen of aftrekken
MulDiv Vermenigvuldig/Deel Tot 32 signalen vermenigvuldigen of delen
SQRT Wortel Bereken de vierkantswortel van een signaal
ABS ABS Bereken de absolute waarde van een signaal
Diff Differentiatie Differentieer een signaal
Int Integratie Integreer een signaal
Log Logaritme Bepaald de logaritme van een signaal

Uitgebreide bewerkingen

Deze I/O's voeren een complexe bewerking op een signaal of een aantal opvolgende signalen uit.

I/O function
GainOffset Gain/Offset Versterk en/of verschuif een signaal
Average Gemiddelde Genereert het gemiddelde van n metingen
LowPass Laagdoorlaatfilter Eerste-orde laagdoorlaatfilter
MinMax Min/Max-detector Piekdetectie met optionele falloff
Limiter Begrenzer Begrens het signaal tussen een boven- en onderlimiet
Resampler Resampler Verander recordlengte en samplefrequentie van een ingangssignaal
Data collector Dataverzamelaar Voeg kleine blokken data samen tot een groot blok

Analyserende I/O's

Deze I/O's analyseren de ingangsdata en halen er specifieke informatie uit.

I/O Functie
FFT FFT Voert een Fast Fourier Transformatie uit (Spectrum analyzer)
DutyCycle Duty cycle Bepaalt het duty cycle-percentage
RPM RPM Zet een krukassensorsignaal om naar toeren per minuut (rpm)
Pulse decoder Pulse-decoder Decodeert het A- en B-signaal van een kwadratuur-encoder naar een positie
CAN-analyzer CAN-analyzer Decodeert data op een CAN-bus

Bronnen, Sinks en I/O's gebruiken

Alle meetinstellingen in de Multi Channel oscilloscoop-software zijn opgebouwd met een of meer bronnen, I/O's en sinks. Ze worden eenvoudig aan elkaar gekoppeld door ze op elkaar te slepen en loslaten. Diverse I/O's kunnen samen gebruikt worden om een uitgebreide wiskundige operatie op de data uit te voeren.

Using IO's

In bovenstaande afbeelding worden drie I/O's samen gebruikt, om de oppervlakte van het gebied omsloten door twee signalen in XY-modus te bepalen.