CMI-interface

Combined Handyscope HS5s

Wanneer twee of vier meetkanalen niet genoeg zijn biedt de Handyscope-serie instrumenten de mogelijkheid meer oscilloscopen te combineren en synchroniseren tot een enkele oscilloscoop met veel ingangen. Slechts een koppelkabel is voldoende om de instrumenten via hun CMI-interface tot een enkel instrument met veel kanalen te combineren. Het maximaal aantal te koppelen instrumenten is alleen beperkt door het aantal beschikbare USB-poorten.

Combineer en synchroniseer oscilloscopen

Het unieke CMI (Combineer Meer Instrumenten)-interface dat standaard aanwezig is op de Handyscope HS5 en Handyscope HS6 DIFF biedt een eenvoudige manier om meer oscilloscopen te combineren tot een enkele gecombineerde oscilloscoop.

De hogesnelheid-sample-bus zorgt er voor dat iedere Handyscope volledig gesynchroniseerd is om te verzekeren dat zelfs op de hoogste samplesnelheid de instrumenten op dezelfde sampleklok werken (0 ppm klokfout!). De hogesnelheid-sample-bus wordt automatisch geconfigureerd en afgesloten aan het begin en einde van de bus.

Naast een synchronisatiebus bevat de CMI ook een triggerbus. Deze maakt het mogeljk op elk va nde knaalen va nhet gecombineerde instrument te triggeren, evenals op elk van de interne generator-trigger-bronnen, wanneer instrumenten met een generator zijn gecombineerd. De hogesnelheid-trigger-bus wordt automatisch afgesloten met de juiste impedantie aan beide uiteinden va nde bus.

De CMI-interface ondersteunt automatische herkenning van de instrumenten. De CMI-interface heeft ingebouwde intelligentie die de verbindingen detecteert, de aansluitvolgorde bij combineren van meer instrumenten is niet belangrijk. Terminators plaatsen en de juiste aansluitvolgorde uitzoeken is dus niet nodig!

CMI-bus-diagram

Figuur 1: CMI-bus-diagram

Voordelen van het CMI (Combineer Meer Instrumenten)-interface zijn:

  • automatische instrumentherkenning,
  • automatisch creëren en afsluiten van de hogesnelheid-trigger-bus,
  • automatisch creëren en afsluiten van de hogesnelheid-sample-bus,
  • automatische master/slave-instelling van de sampleklok-bus.

Combineren van de instrumenten is volledig automatisch. Wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software gestart wordt, worden de gekoppelde instrumenten herkend en gecombineerd tot een groot instrument. Bijvoorbeeld vier Handyscope HS5s combineren resulteert in een uniek 8-kanaals 12 bit 500 MS/s oscilloscoop. Alle kanalen van de vier individuele instrumenten samplen volledig gesynchroniseerd en kunnen bediend worden in één toepassing. De gebruiker krijgt één oscilloscoop. Koppelen van bijvoorbeeld vijf Handyscope HS6 DIFFs geeft een ultiem en uniek 20-kanaals 12 bit 1 GS/s oscilloscoop!

Drie Handyscope HS5s gecombineerd tot een 6-kanaals 12 bit 500 MS/s oscilloscoop

Figuur 2: Drie Handyscope HS5s gecombineerd tot een 6-kanaals 12 bit 500 MS/s oscilloscoop

Kijk de multi-instrument-synchronisatievideo

De video toont hoe meer oscilloscopen worden gecombineerd en gesynchroniseerd via het unieke TiePie engineering Combineer Meer Instrumenten-interface, waarbij alle kanalen worden gesampled met dezelfde klok met 0 ppm klokfout, en samen weergegeven in één grafiek.

Meer over maken van gecombineerde instrumenten