Flanktrigger

Flankrigger kan worden gebruikt om op een Opgaande flank, Neergaande flank of Iedere flank in het ingangssignaal te triggeren. Op welke flank getriggerd moet worden is in te stellen.

Om op een opgaande of neergaande flank te kunnen triggeren gebruikt het systeem twee instelbare niveaus. Eén niveau is het arming-niveaus en de andere het firing-niveau. Triggeren op iedere flank gebruikt drie niveaus, twee arming-niveaus en een firing-niveau. Het triggersyteem vergelijkt het ingangssignaal constant met deze niveaus.

Om een trigger op te wekken, moet het signaal twee niveaus passeren, eerst een arming-niveau en daarna het firing-niveau, beide in dezelfde richting. Zodra het ingangssignaal het arming-niveau passeert in de vooraf ingestelde richting, staat het triggersysteem op scherp (armed). Wanneer het ingangssignaal het firing-niveau in de vooraf ingestelde richting passeert en het op scherp staat, is de gewenste flank gevonden, aan de triggervoorwaarde voldaan en wordt een triggersignaal opgewekt (fire). Wanneer het ingangssignaal het firing-niveau in de vooraf ingestelde richting passeert maar het systeem niet op scherp staat, gebeurt er niets en blijft het systeem het ingangssignaal controleren.

In de software wordt het firing-niveau ingesteld met het triggerniveau. De afstand van de arming-niveaus tot het firing-niveau wordt bepaald door de triggerhysterese. Bij triggeren op iedere flank plaatst de software beide arming-niveaus symmetrisch rond het firing-niveau.

Opgaande flank

Bij triggeren op Opgaande flank moet het signaal het arming-niveau (blauw) en het firing-niveau (rood) passeren, in opgaande richting.

Als een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Rising edge trigger

Neergaande flank

Bij triggeren op Neergaande flank moet het signaal het arming-niveau (blauw) en het firing-niveau (rood) passeren, in neergaande richting.

Als een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Falling edge trigger

Iedere flank

Bij triggeren op Iedere flank moet het signaal een van de arming-niveaus (blauw) en het firing-niveau (rood) passeren, beide in dezelfde richting.

Als geen arming-niveau of geen firing-niveau gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Any edge trigger