Spectrum analyzer

Een spectrum analyzer is een instrument de signaalgrootte grafisch uitzet tegen de frequentie. In de resulterende grafiek kunnen basisfrequenties en hogere harmonischen geïdentificeerd worden, evenals hun grootte.

Alle TiePie engineering meetinstrumenten kunnen gebruikt worden als spectrum analyzer. Lees meer.