Total Harmonic Distortion

De Total Harmonic Distortion (THD) is gedefinieerd als de verhouding tussen het vermogen van de harmonische componenten boven de grondfrequentie en het vermogen van de grondfrequentie. Deze verhouding wordt weergegeven in dB. Het geeft de mate van harmonische vervorming van een signaal aan.

De THD wordt met de volgende formule berekend:

THD-formule

Hierin is V1 de RMS-amplitude van de grondfrequentie en zijn V2 tot Vn de RMS-amplitudes van de hogere harmonischen.

De THD-meting kan alleen worden gedaan op frequentiedomein-signalen of spectra.