libtiepie-hw SDK C++

C++ logo

Deze voorbeelden laten zien hoe oscilloscopen en generatoren kunnen worden bediend met behulp van libtiepie-hw in C++.

Downloads

BeschrijvingVersieOpmerkingenGrootte
LibTiePie C++-voorbeelden1.1.6voor GNU Make en Visual Studio50.56 kB download

C- en C++-headers zijn opgenomen in de LibTiePie-library-downloads.

Vereisten

  • De C++-voorbeelden.
  • De juiste LibTiePie-library voor het gebruikte Windows- of Linux-platform.
  • Een geschikte compiler.

De voorbeelden bouwen

De voorbeelden zijn werkend getest met de volgende C++-compilers:

Microsoft Visual C++

Het libtiepie.dll-bestand moet worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie-hw.h en libtiepiehw.hpp moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

De voorbeelden kunnen worden gebouwd door het solution-bestand LibTiePie_Cpp_examples.sln in de hoofdmap van de voorbeelden te openen en bouwen.

Een .lib-bestand maken

Microsoft Visual C++ heeft een .lib-bestand nodig om de LibTiePie-hw-library te kunnen gebruiken. Dit .lib-bestand is compiler- en platformafhankelijk en wordt daarom niet meegeleverd met de libtiepie-hw-library. Microsoft levert een programma bij Visual Studio waarmee het .lib-bestand kan worden gemaakt. Dit programma heeft een .def-bestand nodig, dat met LibTiePie meegeleverd wordt.

Het make-bestand bij de voorbeelden op deze pagina bevat instructies om het vereiste .lib-bestand automatisch te maken. Daartoe moet het .def-bestand op dezelfde plaats gezet worden als het libtiepie.dll-bestand. Wanneer software wordt ontwikkeld die niet is gebaseerd op deze voorbeelden, moet het .lib-bestand afzonderlijk gemaakt worden.

Om voor de LibTiePie-hw-library een .lib-bestand te maken moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

  • Open de Visual Studio Command Prompt, de snelkoppeling staat in Start → Programs → Microsoft Visual Studio → Tools
  • Type lib /def:"C:\mypath\libtiepie.def" /machine:X64 /OUT:"C:\mypath\libtiepie.lib"
    • mypath is het pad waar het libtiepie.def-bestand staat.

GNU C++

Windows

Het libtiepie-hw.dll-bestand moet worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie-hw.h en libtiepie-hw.hpp moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

De voorbeelden worden gebouwd door in de hoofdmap van de voorbeelden mingw32-make uit te voeren.

Linux

De libtiepie-hw-library moet in de systeemmap zijn geïnstalleerd.

De voorbeelden worden gebouwd door in de hoofdmap van de voorbeelden make uit te voeren.

Voorbeelden

Lijst van beschikbare voorbeelden: