libtiepie-hw SDK Python

Python logo

De Python-bindingen voor libtiepie-hw voorzien in een eenvoudig te gebruiken interface om de instrumenten te bedienen.

Installatie

Windows

Om de Python-bindingen voor libtiepie-hw en voorbeelden te installeren onder Windows:

 1. Installeer de Python-bindingen door pip install python-libtiepie uit te voeren.
 2. Download de python-voorbeelden.
 3. Pak deze uit met een extractor.
 4. Sluit uw USB-oscilloscoop aan.
 5. Voor een voorbeeld uit, bijvoorbeeld python OscilloscopeBlock.py

Linux

Om de Python-bindingen voor libtiepie-hw en voorbeelden te installeren onder Linux:

 1. Zorg er voor dat libtiepie-hw is geïnstalleerd.
 2. Installeer de Python-bindingen door sudo pip install python-libtiepie uit te voeren.
 3. Download de python-voorbeelden.
 4. Pak deze uit met een extractor.
 5. Sluit uw USB oscilloscoop aan.
 6. Voor een voorbeeld uit, bijvoorbeeld python OscilloscopeBlock.py

Voorbeelden

Een lijst met beschikbare voorbeeld-scripts:

Download Python-voorbeelden (zip)

Problemen oplossen

Wanneer u een foutmelding als onderstaande krijgt:

tiepie@tiepie-pc:~/TiePie> python3 OscilloscopeBlock.py
Traceback (most recent call last):
 File "OscilloscopeBlock.py", line 11, in 
  import libtiepie
ImportError: dynamic module does not define module export function (PyInit_libtiepie)

probeert Python de LibTiePie SDK als Python module te laden.

Om dat te voorkomen moet er voor gezorgd worden dat libtiepie-hw.so niet in de map met het script voorkomt.