LibTiePie SDK C++

C++ logo

Deze voorbeelden laten zien hoe oscilloscopen en generatoren kunnen worden bediend met behulp van LibTiePie in C++.

Waarschuwing: LibTiePie is opgevolgd door de libtiepie-hw SDK. LibTiePie wordt niet langer onderhouden. De laatste LibTiePie-informatie en -bestanden zijn hier te vinden.
Het wordt aanbevolen de libtiepie-hw SDK te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen.

Downloads

BeschrijvingVersieOpmerkingenGrootte
LibTiePie C++-voorbeelden0.6.2for GNU Make25.86 kB download
LibTiePie C++-voorbeelden0.6.2voor Qt Creator34.25 kB download
LibTiePie C++-voorbeelden0.6.2voor Visual Studio 2012 of nieuwer55.72 kB download

C- en C++-headers zijn opgenomen in de LibTiePie-library-downloads.

Vereisten

  • De C++-voorbeelden.
  • De juiste LibTiePie-library voor het gebruikte Windows- of Linux-platform.
  • Een geschikte compiler.

De voorbeelden bouwen

De voorbeelden zijn werkend getest met de volgende C++-compilers:

Microsoft Visual C++

Het libtiepie.dll-bestand moet, afhankelijk van de library, worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86 of LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie.h en libtiepie++.h moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

De voorbeelden kunnen worden gebouwd door het solution-bestand LibTiePie_Cpp_examples.sln in de hoofdmap van de voorbeelden te openen en bouwen.

Een .lib-bestand maken

Microsoft Visual C++ heeft een .lib-bestand nodig om de LibTiePie-library te kunnen gebruiken. Dit .lib-bestand is compiler- en platformafhankelijk en wordt daarom niet meegeleverd met de LibTiePie-library. Microsoft levert een programma bij Visual Studio waarmee het .lib-bestand kan worden gemaakt. Dit programma heeft een .def-bestand nodig, dat met LibTiePie meegeleverd wordt.

Het make-bestand bij de voorbeelden op deze pagina bevat instructies om het vereiste .lib-bestand automatisch te maken. Daartoe moet het .def-bestand op dezelfde plaats gezet worden als het libtiepie.dll-bestand. Wanneer software wordt ontwikkeld die niet is gebaseerd op deze voorbeelden, moet het .lib-bestand afzonderlijk gemaakt worden.

Om voor de LibTiePie-library een .lib-bestand te maken moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

  • Open de Visual Studio Command Prompt, de snelkoppeling staat in Start → Programs → Microsoft Visual Studio → Tools
  • Type lib /def:"C:\mypath\libtiepie.def" /machine:X86 /OUT:"C:\mypath\libtiepie.lib"
    • mypath is het pad waar het libtiepie.def-bestand staat.
    • /machine: Specificeer X64 voor 64 bit LibTiePie, specificeer X86 voor 32 bit LibTiePie

Qt Creator

Windows

Het libtiepie.dll-bestand moet, afhankelijk van de library, worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86 of LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie.h en libtiepie++.h moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

Om de voorbeelden te bouwen moet het projectbestand LibTiePie_Cpp_examples.pro in de hoofdmap met de voorbeelden geopend en gebouwd worden.

Linux

De LibTiePie-library moet in de systeemmap zijn geïnstalleerd.

Om de voorbeelden te bouwen moet het projectbestand LibTiePie_Cpp_examples.pro in de hoofdmap met de voorbeelden geopend en gebouwd worden.

GNU C++

Windows

Het libtiepie.dll-bestand moet, afhankelijk van de library, worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86 of LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie.h en libtiepie++.h moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

De voorbeelden worden gebouwd door in de hoofdmap van de voorbeelden mingw32-make uit te voeren.

Linux

De LibTiePie-library moet in de systeemmap zijn geïnstalleerd.

De voorbeelden worden gebouwd door in de hoofdmap van de voorbeelden make uit te voeren.

Cygwin

Het libtiepie.dll-bestand moet, afhankelijk van de library, worden geplaatst in de submap LibTiePie/x86 of LibTiePie/x86-64 in de hoofdmap van de voorbeelden. De bijbehorende header-bestanden libtiepie.h en libtiepie++.h moeten worden geplaatst in de submap LibTiePie in de hoofdmap van de voorbeelden.

De voorbeelden worden gebouwd door in de hoofdmap van de voorbeelden make uit te voeren.

Voorbeelden

Lijst van beschikbare voorbeelden: