LibTiePie SDK Python

Python logo

De Python-bindingen voor LibTiePie voorzien in een eenvoudig te gebruiken interface om de instrumenten te bedienen.

Waarschuwing: LibTiePie is opgevolgd door de libtiepie-hw SDK. LibTiePie wordt niet langer onderhouden. De laatste LibTiePie-informatie en -bestanden zijn hier te vinden.
Het wordt aanbevolen de libtiepie-hw SDK te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen.

Installatie

Windows

Om de Python-bindingen voor LibTiePie en voorbeelden te installeren onder Windows:

 1. Installeer de Python-bindingen door pip install python-libtiepie==0.9.9 uit te voeren.
 2. Download de python-voorbeelden.
 3. Pak deze uit met een extractor.
 4. Sluit uw USB-oscilloscoop aan.
 5. Voor een voorbeeld uit, bijvoorbeeld python OscilloscopeBlock.py

Linux

Om de Python-bindingen voor LibTiePie en voorbeelden te installeren onder Linux:

 1. Zorg er voor dat LibTiePie is geïnstalleerd.
 2. Installeer de Python-bindingen door pip install python-libtiepie==0.9.9 uit te voeren.
 3. Download de python-voorbeelden.
 4. Pak deze uit met een extractor.
 5. Sluit uw USB oscilloscoop aan.
 6. Voor een voorbeeld uit, bijvoorbeeld python OscilloscopeBlock.py

Voorbeelden

Een lijst met beschikbare voorbeeld-scripts:

Download python-libtiepie voorbeelden (zip)

Problemen oplossen

Wanneer u een foutmelding als onderstaande krijgt:

tiepie@tiepie-pc:~/TiePie> python3 OscilloscopeBlock.py
Traceback (most recent call last):
 File "OscilloscopeBlock.py", line 11, in 
  import libtiepie
ImportError: dynamic module does not define module export function (PyInit_libtiepie)

probeert Python de LibTiePie SDK als Python module te laden.

Om dat te voorkomen moet er voor gezorgd worden dat libtiepie.so niet in de map met het script voorkomt.