TPISS command line-opties

Om het gedrag van TPISS aan te passen kunnen command line-opties worden gebruikt. Deze kunnen worden uitgevoerd door TPISS vanaf een opdrachtprompt met een of meer van de volgende opties toegevoegd aan het commando.

Optie Beschrijving
-c <bestand>
--config <bestand>
Gebruik een configuratiebestand om TPISS in te stellen.
Het volledige pad naar het configuratiebestand moet worden gespecificeerd. Als geen configuratiebestand wordt opgegeven gebruikt TPISS de standaard instellingen.
-h
--help
Toon help-tekst en beëindig TPISS
-l <bestand>
--logfile <bestand>
Specificeer een log-bestand waarin de TPISS-uitvoer wordt bijgehouden.
De bestandsnaam voor het log-bestand is optioneel.
-L <level>
--loglevel <niveau>
Definieer het log-niveau: geen, error, warning, info.
Wanneer TPISS is gestart als service/daemon is het standaard log-niveau warning.
Wanneer TPISS is gestart als toepassing is het standaard log-niveau info.
-t
--configtest
Voor een syntax-test op het configuratiebestand zonder deze daadwerkelijk uit te voeren. Eventuele fouten worden getoond op het scherm.
-v
--version
Toon TPISS-versieinformatie en beëindig TPISS

Windows service-bedieningsopties

Wanneer TPISS als windows-service wordt uitgevoerd, zijn de volgende opties beschikbaar. Deze opties vereisen verhoogde bevoegdheden, TPISS zal automatisch bevoegdheden verhogen indien het zonder verhoogde bevoegdheden gestart is.

Optie Beschrijving
--service-install Installeer de TPISS-service
--service-uninstall Verwijder de TPISS-service
--service-startup <type> Stel het service-starttype in (auto, auto-delayed, manual, disabled)
--service-start Start de TPISS-service
--service-stop Stop de TPISS-service
--service-restart Herstart de TPISS-service

Linux-specifieke opties

Wanneer TPISS in een Linux-omgeving wordt uitgevoerd, zijn de volgende opties beschikbaar.

Optie Beschrijving
-d
--daemonize
Daemonize TPISS
-g <groep>
--group <groep>
Voer TPISS uit als groep
-P <bestand>
--pidfile <bestand>
Definieer pid-bestand
-u <gebruiker>
--user <gebruiker>
Voer TPISS uit als gebruiker