Linux pakketten

TiePie engineering heeft een Linux debian based-pakketten-server met pakketten voor de LibTiePie-bibliotheek.

De TiePie engineering repository installeren

Selecteer de tab voor de gewenste Linux-distributie:

Om de TiePie engineering repository te installeren moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. Importeer de TiePie engineering publieke sleutel

curl -fsSL https://packages.tiepie.com/public.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/tiepie-engineering.gpg

2. Voeg apt bron toe

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://packages.tiepie.com/debian \
$(lsb_release -cs) non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list > /dev/null

3. Update de lijst van beschikbare pakketten

sudo apt-get update

Om de TiePie engineering repository te installeren moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. Importeer de TiePie engineering publieke sleutel

wget -O - http://packages.tiepie.com/public.gpg.key | sudo apt-key add -

2. Voeg apt bron toe

Raspbian 11 (bullseye)

sudo bash -c 'echo "deb http://packages.tiepie.com/raspbian bullseye non-free" > /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list'

Raspbian 10 (buster)

sudo bash -c 'echo "deb http://packages.tiepie.com/raspbian buster non-free" > /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list'

3. Update de lijst van beschikbare pakketten

sudo apt-get update

Om de TiePie engineering repository te installeren moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. Importeer de TiePie engineering publieke sleutel

curl -fsSL https://packages.tiepie.com/public.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/tiepie-engineering.gpg

2. Voeg apt bron toe

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://packages.tiepie.com/ubuntu \
$(lsb_release -cs) multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list > /dev/null

3. Update de lijst van beschikbare pakketten

sudo apt-get update

Beschikbare pakketten

De volgende pakketten zijn beschikbaar:

Pakket Omschrijving
libtiepie Virtueel pakket dat afhangt van de meest recente versie van LibTiePie
libtiepie-dev LibTiePie-bibliotheek ontwikkel/header-bestanden
libtiepie-doc LibTiePie-bibliotheek-documentatie
libtiepie0 LibTiePie-bibliotheek versie 0.x.