Arbitrary Waveform Generator

Een Arbitrary Waveform Generator is een functiegenerator die arbitraire (willekeurige) signalen kan opwekken. Een Arbitrary waveform generator heeft een geheugen waarin signalen geladen kunnen worden. Deze signalen kunnen standaard vormen als sinusoïde of blokvormige golven zijn als bij een conventionele functiegenerator, maar ook willekeurige vormen zijn mogelijk.

Diverse TiePie engineering meetinstrumenten kunnen gebruikt worden als een Arbitrary waveform generator. Lees meer.