Functiegenerator

Een functiegenerator is een instrument dat signalen kan genereren. Deze signalen kunnen standaard vormen als sinusoïde of blokvormige golven, maar ook andere vormen kunnen mogelijk zijn, afhankelijk van het type functiegenerator.

Diverse TiePie engineering meetinstrumenten kunnen gebruikt worden als functiegenerator. Lees meer.

Zie ook Arbitrary waveform generator.