Interval-trigger

Met Interval-trigger kan worden getriggerd op een periodiek signaal met een periodetijd die korter of langer dan een ingestelde tijd is, of binnen danwel buiten een tijdvenster valt. Om op het signaal te triggeren gebruikt het systeem twee niveaus om de flanken van het signaal te detecteren op dezelfde manier als bij stijgende en dalende flanktriggers.

De instelling Triggerconditie bepaalt of het interval korter of langer moet zijn dan de triggerconditietijd, of binnen of buiten het triggerconditietijdvenster moet liggen om een trigger te genereren.

Interval (opgaand)

Wanneer Interval (opgaand)-trigger is ingesteld, zal het systeem triggeren wanneer het ingangssignaal een periodiek signaal beginnend met een opgaande flank die beide niveaus passeert in opgaande richting bevat.

Als een van beide niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (opgaand) Korter dan

Wanneer de conditie Korter dan wordt gebruikt in combinatie met Interval (opgaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een opgaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die korter is dan de ingestelde tijd. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd langer is dan de gespecificeerde tijd of een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (opgaand) Korter dan triggering

Interval (opgaand) Langer dan

Wanneer de conditie Langer dan wordt gebruikt in combinatie met Interval (opgaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een opgaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die langer is dan de ingestelde tijd. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd korter is dan de gespecificeerde tijd of een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (opgaand) Langer dan triggering

Interval (opgaand) Binnen

Wanneer de conditie Binnen wordt gebruikt in combinatie met Interval (opgaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een opgaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die binnen een gespecificeerd tijdvenster valt.. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd korter of langer is dan het gespecificeerde tijdvenster, of een van de niveaus wordt niet gepasseerd, treedt er geen trigger op.

Interval (opgaand) Binnen triggering

Interval (opgaand) Buiten

Wanneer de conditie Buiten wordt gebruikt in combinatie met Interval (opgaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een opgaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die heeft die korter is of langer is dan het gespecificeerde tijdventer, met andere woorden buiten het gespecificeerde tijdvenster valt. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd binnen het gespecificeerde tijdvenster valt, of een van de niveaus wordt niet gepasseerd, treedt er geen trigger op.

Interval (opgaand) Buiten triggering

Interval (neergaand)

Wanneer Interval (neergaand)-trigger is ingesteld, zal het systeem triggeren wanneer het ingangssignaal een periodiek signaal beginnend met een neergaande flank die beide niveaus passeert in neergaande richting bevat.

Als een van beide niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (neergaand) Korter dan

Wanneer de conditie Korter dan wordt gebruikt in combinatie met Interval (neergaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een neergaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die korter is dan de ingestelde tijd. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd langer is dan de gespecificeerde tijd of een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (neergaand) Korter dan triggering

Interval (neergaand) Langer dan

Wanneer de conditie Langer dan wordt gebruikt in combinatie met Interval (neergaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een neergaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die langer is dan de ingestelde tijd. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd korter is dan de gespecificeerde tijd of een van de niveaus niet gepasseerd wordt, treedt er geen trigger op.

Interval (neergaand) Langer dan triggering

Interval (neergaand) Binnen

Wanneer de conditie Binnen wordt gebruikt in combinatie met Periode (neergaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een neergaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die binnen een gespecificeerd tijdvenster valt.. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd korter of langer is dan het gespecificeerde tijdvenster, of een van de niveaus wordt niet gepasseerd, treedt er geen trigger op.

Interval (neergaand) Binnen triggering

Interval (neergaand) Buiten

Wanneer de conditie Buiten wordt gebruikt in combinatie met Interval (neergaand) triggering, triggert het systeem wanneer het signal periodiek is, met een neergaande flank begint en beide niveaus passeert en een periodetijd heeft die heeft die korter is of langer is dan het gespecificeerde tijdventer, met andere woorden buiten het gespecificeerde tijdvenster valt. Het tijdsinterval start zodra de voorste flank van de periode is gedetecteerd.

Wanneer de periodetijd binnen het gespecificeerde tijdvenster valt, of een van de niveaus wordt niet gepasseerd, treedt er geen trigger op.

Interval (neergaand) Buiten triggering