Matlab-voorbeelden voor LibTiePie / Handyscope HS5

29 juni 2012

Matlab logo

Nieuwe Matlab-voorbeelden zijn toegevoegd aan de download-sectie van de Handyscope HS5. Drie voorbeelden zijn beschikbaar voor:

Het meetvoorbeeld laat zien hoe een TiePie engineering oscilloscoop met LibTiePie wordt gebruikt. Alle kanalen worden aangezet, een meting wordt uitgevoerd en de gemeten waarden worden zowel in het tijddomein als het frequentiedomein getoond.

Matlab-meetvoorbeeld met een Handyscope HS5

Figuur 1: Matlab-meetvoorbeeld met een Handyscope HS5