Long range wireless multi instrument synchronization module

13 juli 2023

WCMI module on scope
De Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI, 's werelds eerste module om draadloos oscilloscopen te synchroniseren over een grote afstand tot 400 meter en deze te combineren tot een enkel instrument. De WiFiScope en Handyscope series 5 en 6 instrumenten zijn geschikt om met de WCMI-module te worden gebruikt. De WCMI-module wordt geplaatst op de extensieconnector aan de achterkant van iedere oscilloscoop en de Multi Channel oscilloscoop-software detecteert automatisch hoeveel instrumenten zijn uitgerust met een WCMI-module. Alle gedetecteerde oscilloscopen, verbonden via WiFi, LAN of USB, worden gecombineerd tot één enkele oscilloscoop met een totaal aantal kanalen dat overeenkomt met de som van de kanalen van de gedetecteerde oscilloscopen. De WCMI-module heeft een intern automatisch tijdsynchronisatiesysteem dat er voor zorgt dat alle sample-klokken van de oscilloscopen worden gesynchroniseerd. Wanneer een trigger plaatsvindt op een van de geselecteerde kanalen worden alle oscilloscopen gelijktijdig getriggerd en alle signalen worden synchroon op het scherm getoond.

De Wireless Multi Instrument Synchronization Modules kunnen zowel binnen als buiten in het open veld worden gebruikt. Met de ingebouwde RSSI-meter, kan de ontvangststerkte van iedere Wireless Multi Instrument Synchronization Module worden gecontroleerd.

Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI

Wanneer synchrone metingen nodig zijn op diverse locaties die tot honderden meters van elkaar verwijderd zijn, of volledig galvanisch van elkaar en de computer gescheiden moeten zij, biedt de Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI in combinatie met een TiePie engineering oscilloscoop de gewenste oplossing. Hoge snelheid samplen met 100 MSa/s en meten met 16 bit resolutie worden ondersteund door de WCMI-module. Er is geen lange bekabeling nodig tussen de oscilloscopen en de computer en er is geen ingewikkelde installatie vereist, waardoor de installatie zeer eenvoudig en zonder rompslomp is.

Ook hier geldt weer het TiePie-motto: plug in en meet.