Meten van een gelijkspanning

Introductie

Wanneer gelijkspanningen, zoals bijvoorbeeld batterijspanningen gemeten worden, moeten twee dingen in acht genomen worden om correcte metingen uit te voeren.

Meten van een batterijspanning

Signaalkoppeling

De signaalkoppeling van een kanaal bepaalt hoe het ingangssignaal gekoppeld is aan het ingangscircuit: AC gekoppeld of DC gekoppeld.

AC-koppeling

Wanneer de ingang AC gekoppeld is, wordt het ingangssignaal capacitief gekoppeld aan het ingangscircuit. De gelijkspanningscomponent (DC) van het signaal wordt hierbij geblokkeerd. Deze instelling is vooral interessant wanneer een kleine wisselspanningsrimpel op een relatief grote gelijkspanning onderzocht moet worden.

AC koppeling wordt aangegeven met een AC-symbool op de AC Koppeling-knop op de kanaalbalk.

DC-koppeling

Wanneer de ingang DC gekoppeld is, wordt het ingangssignaal direct gekoppeld aan het ingangscircuit. Alle frequentiecomponenten van het signaal worden doorgegeven aan het ingangscircuit.

DC koppeling wordt aangegeven met een DC-symbool op de DC Koppeling-knop op de kanaalbalk.

Wanneer gelijkspanningen gemeten worden, dient de signaalkoppeling op DC te staan. Dit zorgt ervoor dat de gelijkspanningscomponent van het te meten signaal doorgegeven wordt aan het ingangscircuit. Wanneer AC wordt gebruikt, wordt de gelijkspanningscomponent geblokkeerd en wordt alleen de (veel kleinere) ruis gemeten, wat een foutief meetresultaat geeft.

Signal coupling example

In de bovenstaande meting meten beide kanalen dezelfde gelijkspanning, van een batterij. Kanaal 1 gebruikt DC koppeling en kanaal 2 gebruikt AC koppeling.

Trigger time out

Wanneer een meting is gestart, zal het instrument wachten tot aan de triggervoorwaarden is voldaan voordat de post-samples gemeten worden en de meting afgerond wordt.

Als de triggervoorwaarden zodanig zijn ingesteld dat de ingangssignalen nooit aan de triggervoorwaarden zullen voldoen, zal het instrument oneindig lang wachten. En als het instrument geen meting verricht, worden geen signalen getoond. Een gelijkspanning van bijvoorbeeld een batterij zal constant dezelfde grootte hebben. Als flanktrigger is geselecteerd, zal het triggersysteem wachten op een flank in het ingangssignaal, voordat de meting afgerond kan worden. Aangezien het signaal geen flanken bevat, zal oneindig lang gewacht worden.

Om te voorkomen dat het systeem oneindig lang wacht, is een trigger time out toegevoegd aan het triggersysteem. Als na een ingestelde tijd na het starten van de meting nog geen trigger is geweest, zal het systeem een trigger forceren. Er wordt dan een meting verricht en het signaal wordt getoond.

Als gelijkspanningen met weinig amplitudevariatie gemeten moeten worden, zorg er dan voor dat de trigger time out niet op oneindig staat, maar bijvoorbeeld op 0.1 s.