Triggerniveaumode

De Triggerniveaumode bepaalt hoe het Triggerniveau wordt ingesteld. Triggerniveaumode kan op twee waarden worden ingesteld:

  • Relatief: het triggerniveau wordt ingesteld als een percentage van het volle schaal ingangsbereik.
  • Absoluut: het triggerniveau wordt ingesteld als een absolute spanningswaarde, onafhankelijk van het ingangsbereik.

Triggerniveaumode is een kanaalinstelling, hij kan voor elk kanaal afzonderlijk ingesteld worden. Triggerniveaumode staat standaard op Absoluut.

Absoluut triggerniveau

Wanneer Triggerniveaumode op Absoluut staat, wordt het triggerniveau ingesteld als absolute spanningswaarde, onafhankelijk van het ingangsbereik. Als het ingangsbereik verandert, danwel door het op een andere waarde te zetten of door autoranging omdat het ingangssignaal verandert, blijft het triggerniveau op dezelfde absolute spanningswaarde. Wanneer het triggerniveau op een waarde wordt ingesteld die buiten het ingangsbereik valt, dan wordt het ingangsbereik overeenkomstig aangepast. Het ingangsbereik kan niet op een kleinere waarde dan het huidige triggerniveau worden ingesteld.

Relatief triggerniveau

Wanneer Triggerniveaumode op Relatief staat, wordt het triggerniveau ingesteld als percentage van het volle schaal ingangsbereik.

  • 100 % komt overeen met een triggerniveau van positief volle schaal van het ingangsbereik,
  • 50 % komt overeen met een triggerniveau van 0 V,
  • 0 % komt overeen met een triggerniveau van negatief volle schaal van het ingangsbereik.

Als het ingangsbereik verandert, danwel door het op een andere waarde te zetten of door autoranging omdat het ingangssignaal verandert, blijft het triggerniveau op hetzelfde percentage van het volle schaal ingangsbereik. Dit houdt in dat de spanningswaarde waarop het triggerniveau is ingesteld verandert.

Instellen van de Triggerniveaumode

Instellen van de Triggerniveaumode wordt gedaan door rechts-klikken op het het kanaal in het Objectscherm en dan Triggerniveaumode en de gewenste waarde uit het popupmenu te kiezen.