Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.0.26

4 oktober 2012

Versie 1.0.26 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Dit is een lijst met enkele van de veranderingen:

 • Handyscope HS5:
  • Connectietest toegevoegd voor Handyscope HS5's die dit ondersteunen.
  • Weerstandsmeting toegevoegd voor Handyscope HS5's die dit ondersteunen.
  • Ondersteuning van gecombineerde instrumenten toegevoegd. Dit vereist nieuwe driver versie 7.0.1.
  • Externe klok kan gebruikt worden.
 • Tijdelijk niet beschikbare kanaal-triggerbronnen verdwijnen niet langer uit het menu maar worden grijs.
 • Vensterafmetingen en altijd op voorgrond-status van de Tabel-sink worden nu opgeslagen en hersteld.
 • Sorteren van speciale tabel-sink-kolommen met lege cellen gerepareerd. (Lege cellen werden niet vergeleken.)
 • Een grafiek-as kan nu op een andere as met een andere eenheid gezet worden.
 • Trefwoordfilter toegevoegd op 'Naam' van zowel PGN's en SPN's in J1939 decoder I/O's voeg uitgangen toe-venster.
 • SPN-eenheden in J1939-database gecorrigeerd.