Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.0.29

24 september 2013

Versie 1.0.29 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Dit is een lijst met enkele van de veranderingen:

 • Handyscope HS5 oscilloscoop:
  • Ondersteuning van triggervertraging
  • Ondersteuning van 8 bit metingen toegevoegd. Dit maakt sneller streamen mogelijk
  • SureConnect connectietestsnelheid verbeterd.
  • Data-download-snelheid bij gebruik van een kanaal verhoogd
 • Handyscope HS5 Arbitrary waveform generator:
  • Gebruikt een nieuw bedieningsscherm.
  • Lineaire sweep van sinus, driehoek en blokgolf toegevoegd aan Handyscope HS5 XM functiegenerator:
   Lineaire sweep in functiegenerator
  • Data-upload-snelheid verhoogd.
  • Arbitrary waveform generator sample- en /signaalfrequentienauwkeurigheid verbeterd.
 • Beide verticale kruisdraden kunnen nu gelijktijdig verplaatst worden wanneer Ctrl is ingerukt tijdens verslepen van een cursor.
 • Meting Aantal perioden toegevoegd aan kruisdraden en meter, voor tellen van aantal perioden of pulsen in een signaal.
 • Signaalreferenties in een grafiek kunnen eenvoudiger gemaakt en verwijderd worden.
 • Maximale versterking en offset van een Versterking/Offset I/O verhoogd van 1M naar 1G.
 • Maximum waarde van RPM I/O verhoogd van 100k naar 100M voor betere bruikbaarheid bij algemene frequentiedemodulatie.
Waarschuwing: Wanneer een Handyscope HS5 met Multi Channel oscilloscoop-software 1.0.29 gebruikt wordt, is Handyscope HS5-driver versie 7.1.2 vereist. Deze is beschikbaar op de download-pagina.