Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.30.0

19 maart 2014

Versie 1.30.0 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Dit is een lijst met enkele van de veranderingen:

 • Handyscope HS5:
  • Ondersteuning van arbitrary waveform generator (AWG) triggeruitgangen toegevoegd.
  • Ondersteuning voor alle triggeringangen van oscilloscoop en functiegenerator toegevoegd.
  • Jitter in de oscilloscoop bij externe en generator-triggerbronnen verminderd.
  • Logaritmische sweep van sinus, driehoek en blokgolf toegevoegd aan Handyscope HS5 XM functiegenerator.
  • Sneltoetsen voor AWG toegevoegd.
 • Grafiek:
  • Menukeuze toegevoegd aan popupmenu voor uitlijnen van assen op diverse manieren.
  • Menukeuze voor exporteren data tussen kruisdraden toegevoegd aan popupmenu.
  • Menukeuze om verticale kruisdraden te fixeren op sample-posities in tijd- en frequentiedomein toegevoegd aan popupmenu.
  • Menukeuze 'kloon met pijlen' toegevoegd aan popupmenu van grafiek-commentaar.
  • Wanneer een grafiekcommentaar wordt versleept met Ctrl ingedrukt, verplaatsen de pijlen mee.
  • Menukeuze 'lijn zichtbaar' toegevoegd aan popupmenu van assen, om lijnen tijdelijk te verbergen.
  • Metingselectieknoppen aan kruisdraaduitlezing toegevoegd:
   Kruisdraaduitlezing
 • Auto setup past recordlengte en trigger-time-out beter aan.
 • Alle bronnen, I/O's en sinks hebben nu een 'Help'-menukeuze. Wanneer F1 wordt ingedrukt, wordt specifieke hulp getoond voor het in het objectscherm geselecteerde object.
 • Probleem opgelost met geïnverteerde AWG-offset bij de Handyscope HS3 en TiePieSCOPE HS805, dat soms optrad bij bepaalde USB 3.0-poorten.
 • TiePieSCOPE HS805 triggeruitgang op D-sub pin 11 beschikbaar gemaakt.
 • Amplitude-omschakelgedrag van Handyscope HS3 AWG's verbeterd.
 • Getalweergave in meter-display verbeterd om waarden als '0.6444 kV' standaard te voorkomen en in plaats daarvan '644.4 V' weer te geven.
 • Probleem bij inlezen van twee-kanaals WinSoft-bestanden met bijbehorende .GEG-bestanden opgelost.
 • Leessnelheid van WinSoft .DAT ASCII-bestanden met 48% en WinSoft .DAT binaire bestanden en WAV-bestanden met een factor 41 verbeterd.
 • Verbeteringen gemaakt in data exporteren van Handyscope HS5, gecombineerde instrumenten en andere bronnen.
Informatie: Wanneer een Handyscope HS5 met Multi Channel oscilloscoop-software 1.30 wordt gebruikt, is Handyscope HS5-driver versie 7.1.6 vereist. Deze is beschikbaar op de download-pagina.