Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.41

30 april 2019

Versie 1.41 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Diverse veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht van enkele van de veranderingen.

Instrument- en kanaalbalken

Het ontwerp van de instrument- en kanaalbalken is herzien. Wanneer meer instrumenten zijn geopend, worden de instrument- en kanaalbalken van ieder instrument op afzonderlijke tabbladen geplaatst. Dit verkleint de ruimte die de werkbalken innemen, waardoor meer plaats overblijft voor de grafiek(en).

Instrument- en kanaalbalken op tabbladen.

Figuur 1: Instrument- en kanaalbalken op tabbladen.

Wanneer een gecombineerd instrument is gemaakt en geopend, worden de kanaalbalken van het gecombineerde instrument gegroepeerd op een tabblad per sub-instrument. Dit verkleint de ruimte die de werkbalken innemen, waardoor meer plaats overblijft voor de grafiek(en). Ook vereenvoudigt dit het instellen van een kanaal van een specifiek sub-instrument.

Kanaalbalken op tabbladen in een gecombineerd instrument.

Figuur 2: Kanaalbalken op tabbladen in een gecombineerd instrument.

Wanneer een instrument met meer dan 4 kanalen is geopend, worden de kanaalbalken verdeeld over tabbladen, met maximaal 4 kanaalbalken per tabblad. Dit verkleint de ruimte die de werkbalken innemen, waardoor meer plaats overblijft voor de grafiek(en).

Vergelijker-IO

Een nieuwe Vergelijker-I/O is toegevoegd, om een signaal met een bepaalde referentiewaarde te vergelijken en aan te geven of het signaal hoger dan of lager dan de referentiewaarde is.

Krukashoek-IO

Twee nieuwe opties zijn toegevoegd aan de Krukashoek-I/O:

  • een Sensor-optie, om te voorzien in diverse voorinstellingen van algemene krukas-sensoren en tandpatronen
  • een Asymmetrisch-optie, voor het verwerken van asymmetrische signalen

Overige veranderingen

Diverse overige veranderingen en verbeteringen zijn gemaakt in de software, om het bedienen van instrumenten en uitvoeren van metingen te verbeteren.

  • Een optie Knip en bewaar dataverzamelaar(s) tussen cursoren is toegevoegd aan de grafieken.
  • Bugfix: SPI decoder I/O decodeerde soms fout bij streaming data.
  • Bugfix: Resampler I/O wekte onzin-uitvoer op na resamplen van meer dan 2^31 samples.
  • Andere kleine verbeteringen.