Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.0.21

29 april 2011

Versie 1.0.21 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Dit is een lijst van enkele van de veranderingen:

 • TiePieSCOPE HS805 heeft nieuwe driver versie 6.0.7 nodig.
 • Veranderingen aan de CAN-analyzer-I/O:
  • Middenniveau-instelling toegevoegd met standaardwaarde 0.7.
  • Onbevestigde CAN-berichten worden beter herkend.
  • BugFix: extended CAN-pakketen met een grootte van de maximale 120 bits werden niet goed herkend.
 • Scope data kan nu worden geëxporteerd met command line optie SaveScp.
 • Een tijdstempel wordt toegevoegd aan wave-bestanden gemaakt door exporteren of met een Schijf-schrijver sink
 • Antwoorden op Toon deze boodschap niet weer-vragen kunnen worden bekeken en verwijderd in Instellingen->Algemeen->Antwoorden.
 • Schijf-schrijver sink:
  • ondersteunt nu frequentiedomein-bronnen voor de bestandsformaten: MAT, CSV, BIN (niet WAV).
  • toont een melding als een of meer bronnen automatisch worden ontkoppeld door incompatibiliteit, schijf vol, etc.
  • schrijft '000' in plaats van '1000' voor 0 milliseconden in de bestandsnaam.
 • TiePieSCOPE HS805 generator:
  • ondersteunt nu burst mode voor willekeurige signalen in sample-frequentiemodus.
  • gebruikt nu een andere methode voor het maken van de signaalfrequentie. De nieuwe methode produceert altijd dezelfde of een betere frequentie. Vooral lage frequenties zijn veel nauwkeuriger.
  • Enkele problemen betreffende de sample-frequentie zijn opgelost.
 • DataGrid sink ondersteunt nu meer bronnen gelijktijdig en heeft een kolom met rijnummers.
 • De tijdstempel van data wordt opgeslagen in setfiles.
 • Altijd op de voorgrond toegevoegd aan de toolbar van I2C- en serieel-analyzer.
 • I/O Som hernoemd naar Optellen/Aftrekken.
 • Als een I/O die indirect data bevat vanuit een DataCollector wordt gesleept op een grafiek die DataCollectors bevat, wordt de gebruiker niet langer gevraagd of de data verzameld moet worden.
 • Veel andere kleine veranderingen.