Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.33

22 juli 2015

Versie 1.33 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden. Veel veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht in categorieën van enkele van de veranderingen.

Horizontale cursoren

Default cursors

Grafieken hebben nu zowel verticale als horizontale cursoren, die afzonderlijk aangezet kunnen worden, met de bijbehorende knoppen op de werkbalk van de grafiek:

KnopBeschrijving
Verticale cursoren Schakel verticale cursoren in/uit
Horizontale cursoren Schakel horizontale cursoren in/uit

De cursoren kunnen worden gebruikt als liniaal om bepaalde delen van de grafiek te markeren. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden om metingen aan de weergegeven signalen uit te voeren. De meetresultaten worden weergegeven in een speciaal waardescherm dat geopend wordt met de waardeschermknop Value window op de werkbalk van de grafiek. Wanneer het waardescherm wordt geopend en de weergegeven metingen hebben cursoren nodig die nog niet aanstaan, dan worden deze cursoren automatisch ook aangezet.

Met de horizontale cursoren komen de volgende metingen beschikbaar:

MetingBeschrijving
Top Top Toont de waarde van het signaal ter hoogte van de bovenste cursor
Bottom Bodem Toont de waarde van het signaal ter hoogte van de onderste cursor
Top-Bottom Top-Bodem Toont het verschil tussen de bovenste en onderste cursor

Nieuwe automatische metingen

Twee nieuwe automatische metingen zijn toegevoegd, die kunnen worden gebruikt in combinatie met de cursoren en de Meter-sink:

MetingBeschrijving
PulseCount Aantal pulsen Geeft het aantal stijgende pulsen in een signaal
PulseCountNegative Aantal negative pulsen Geeft het aantal dalende pulsen in een signaal

Intelligente afhandeling van eenheden

Wanneer met behulp van I/O's een complexe rekenkundige bewerking wordt uitgevoerd op gemeten waarden, wordt de eenheid van de uitgangen van de I/O's intelligenter afgehandeld, bijvoorbeeld:

  • V*s*s wordt nu V*s2
  • (V*V/s)s wordt nu V2
  • V*A wordt nu W
  • (V*A)s wordt nu J

Verbeterde bediening van eigenschappen

De popupmenu's van instrumenten, kanalen, bronnen, I/O's en sinks zijn opnieuw ingedeeld om een duidelijker overzicht van de beschikbare instellingen en acties te geven. De huidige waarden van de instellingen zijn aan de menu-items toegevoegd om een beter overzicht van de instellingen van het object te geven. Een popupmenu van een object kan nu ook geopend worden door het object in het objectscherm te selecteren en dan op de Menu key Windows menu-toets te drukken.

Instellingen en acties van meer geselecteerde instrumenten, kanalen, bronnen, I/O's en sinks kunnen nu gelijktijdig ingesteld en uitgevoerd worden. Wanneer meer objecten zijn geselecteerd in het objectscherm, geeft het popupmenu van de combinatie van objecten alleen de gemeenschappelijke instellingen en acties van de geselecteerde objecten weer. Wanneer een instelling veranderd wordt, wordt deze veranderd voor alle geselecteerde objecten, wanneer een actie uitgevoerd wordt, wordt deze uitgevoerd voor alle geselecteerde objecten.

Wanneer u bijvoorbeeld een Gemiddelde-I/O en een MinMax-detector-I/O heeft en u wilt beide na 8 metingen laten stoppen, klik dan eerst op de Gemiddelde-I/O en daarna met de Ctrl-toets ingedrukt op de MinMax-detector-I/O. Klik dan met rechts op de selectie of druk op de Menu key Windows menu-toets en kies Stop na aantal uit het popupmenu. Deze instelling wordt nu voor beide I/O's ingesteld.

Meer I/O's geselecteerd

Nieuwe opties voor inlezen setfiles

Een nieuwe keuze is toegevoegd aan de instelling Start na laden van instellingen voor oscilloscopen en generatoren: Zoals geladen. Wanneer deze keuze is ingesteld in de oscilloscoopinstellingen of generatorinstellingen worden de oscilloscoop en de generator na inlezen van een setfile al dan niet gestart, zoals is opgeslagen in de ingelezen setfile.

Overige veranderingen

Diverse overige kleine veranderingen en verbeteringen zijn gemaakt in de software, om de bediening en uitvoeren van metingen te verbeteren.

Versie 1.33 van de Multi Channel oscilloscoop-software kan gedownload worden van de Multi Channel oscilloscoop-software download-pagina.